2015-04-14 16:22

2015-04-14 16:22

Fel väg för tillväxt och trygghet

RIKSPOLITIK: Arvikamoderaterna tror inte på (S) målsättning

Socialdemokraterna har som målsättning att kraftigt sänka arbetslösheten till 2020. Men hur sannolikt är det efter regeringens politiska utspel under några veckor?

Miljöpartiets och vänstern dåliga inflytande på Löfven och co innebär att vi står inför ett flertal beslut som sätter käppar i hjulet för den ambitiösa målsättningen:

· Rotavdraget ska minskas från dagens 50 procent till 30 procent. Detta medför fler svarta jobb och ett slag i ansiktet på lokala hantverkare. Plus att det förstås gör renoveringar för medborgare dyrare

· Rutavdraget ska halveras! Alla dessa jobb som för bland annat våra invandrare har betytt ett inträde på arbetsmarknaden kommer att försvinna och många icke-akademiker får sina framtidsmöjligheter spolierade

· Bensinskatten ska höjas med 45 öre litern vilket slår extra hårt på folk som bor och verkar på landsbygden och som är beroende av bil. När sen bensinpriset återgår till närmare 15 kr litern väntar ännu bistrare stunder för de som inte bor i våra storstäder där kollektivtrafiken är väl utbyggd

· Höjda inkomstskatter på arbete och kapitalinkomster

· Dubbla arbetsgivaravgifter för unga höjer tröskeln till arbeten och speciellt drabbas handel, restaurang och andra serviceyrken. Vi behöver fler inträdesjobb för våra invandrare och lägre trösklar för våra ungdomar in på arbetsmarknaden

· Höjda arbetsgivaravgifter för äldre medför sämre vilja att jobba efter 65 år

· Inriktningen är att slopa den yttre gränsen för sjukskrivningstiden

· Kraftigt höjda ersättningsnivåer i A-kassan

Ovanstående punkter är några av de förslag som Socialdemokraterna tvingas att genomföra för att blidka Miljöpartiet och Vänstern.

Vi Moderater är övertygade om att det är fel väg att slå in på när det gäller att skapa tillväxt, trygghet och en ökad välfärd i vårt land!


Jan Wettmark, Börje Wahlund, Henrik Samuelsson och Peter Joensuu, lokala företrädare för Arvika-Moderaterna.

Miljöpartiets och vänstern dåliga inflytande på Löfven och co innebär att vi står inför ett flertal beslut som sätter käppar i hjulet för den ambitiösa målsättningen:

· Rotavdraget ska minskas från dagens 50 procent till 30 procent. Detta medför fler svarta jobb och ett slag i ansiktet på lokala hantverkare. Plus att det förstås gör renoveringar för medborgare dyrare

· Rutavdraget ska halveras! Alla dessa jobb som för bland annat våra invandrare har betytt ett inträde på arbetsmarknaden kommer att försvinna och många icke-akademiker får sina framtidsmöjligheter spolierade

· Bensinskatten ska höjas med 45 öre litern vilket slår extra hårt på folk som bor och verkar på landsbygden och som är beroende av bil. När sen bensinpriset återgår till närmare 15 kr litern väntar ännu bistrare stunder för de som inte bor i våra storstäder där kollektivtrafiken är väl utbyggd

· Höjda inkomstskatter på arbete och kapitalinkomster

· Dubbla arbetsgivaravgifter för unga höjer tröskeln till arbeten och speciellt drabbas handel, restaurang och andra serviceyrken. Vi behöver fler inträdesjobb för våra invandrare och lägre trösklar för våra ungdomar in på arbetsmarknaden

· Höjda arbetsgivaravgifter för äldre medför sämre vilja att jobba efter 65 år

· Inriktningen är att slopa den yttre gränsen för sjukskrivningstiden

· Kraftigt höjda ersättningsnivåer i A-kassan

Ovanstående punkter är några av de förslag som Socialdemokraterna tvingas att genomföra för att blidka Miljöpartiet och Vänstern.

Vi Moderater är övertygade om att det är fel väg att slå in på när det gäller att skapa tillväxt, trygghet och en ökad välfärd i vårt land!


Jan Wettmark, Börje Wahlund, Henrik Samuelsson och Peter Joensuu, lokala företrädare för Arvika-Moderaterna.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.