2015-04-09 16:40

2015-04-09 16:40

Närvaro slår tekniska vårdlösningar

ARVIKA: Hur är det med synen på människan?

Äldrevård. I diskussionen om kameror i de äldres sovrum skrev ordföranden inom Vård och omsorg, Sten Fransson, att han måste satsa på tekniska lösningar inom äldrevården bland annat för att förbereda sig på framtidens möjliga brist på hemtjänstpersonal.

Argumentet är föga övertygande. Med adekvat lön och ett arbete som känns meningsfullt, kommer det alltid finnas tillräckligt många som vill arbeta inom hemtjänsten. Dessutom är det en möjlighet att försörja sig när man bor ute på landet. Och ingenting tyder tyvärr på att arbetslösheten i landet kommer att minska. Men det är klart, fortsätter man att jaga personalen med ständiga tidskontroller av arbeten, som helt enkelt inte går att beräkna i förväg, då kan det bli svårt att rekrytera folk och Norge en konkurrent.

Men det är inte sådana funderingar som det handlar om för mig, utan det är synen på människan som ligger bakom alla planer att använda kameror, monitorer och robotar inom vården av gamla människor. Fransson talar om effektivisering och satsning på modern teknik inom äldrevård som om det handlar om rationalisering inom industrin. Klart att han då måste skaffa ett dataprogram som visar hur lång tid olika uppgifter i en äldre persons vård får ta. Det borde vara känt t.o.m. för ordföranden inom vård och omsorg att ensamheten är det största problemet för gamla människor. En saknad som endast kan hjälpas genom en annan människas närvaro, men aldrig med en ”teknisk lösning”.

Hela pratet om e-vård handlar förstås i själva verket om pengar som ska sparas. Jag har läst - förmodligen av e-företagen sponsrade - beräkningar om hur många miljoner en kommun kan spara när den satsar på e-vård inom äldrevården. För Arvika är det säkert frestande att nappa på dessa siffror. Även om man 2014 fanns bland de 19 kommunerna med den billigaste äldreomsorgen i hela landet, så behöver man ju inte sluta att snåla bara för den skull, för att vi ska kunna stoltsera med den lägsta skatten i Värmland. Frågan är om vi vill bo i en kommun med den lägsta skatten i Värmland och en av den billigaste äldrevården i landet, eller om vi hellre skulle stoltsera med att bo i en kommun med ryktet om riktigt fin vård av sina gamla medborgare.


Fortfarande kritisk

Argumentet är föga övertygande. Med adekvat lön och ett arbete som känns meningsfullt, kommer det alltid finnas tillräckligt många som vill arbeta inom hemtjänsten. Dessutom är det en möjlighet att försörja sig när man bor ute på landet. Och ingenting tyder tyvärr på att arbetslösheten i landet kommer att minska. Men det är klart, fortsätter man att jaga personalen med ständiga tidskontroller av arbeten, som helt enkelt inte går att beräkna i förväg, då kan det bli svårt att rekrytera folk och Norge en konkurrent.

Men det är inte sådana funderingar som det handlar om för mig, utan det är synen på människan som ligger bakom alla planer att använda kameror, monitorer och robotar inom vården av gamla människor. Fransson talar om effektivisering och satsning på modern teknik inom äldrevård som om det handlar om rationalisering inom industrin. Klart att han då måste skaffa ett dataprogram som visar hur lång tid olika uppgifter i en äldre persons vård får ta. Det borde vara känt t.o.m. för ordföranden inom vård och omsorg att ensamheten är det största problemet för gamla människor. En saknad som endast kan hjälpas genom en annan människas närvaro, men aldrig med en ”teknisk lösning”.

Hela pratet om e-vård handlar förstås i själva verket om pengar som ska sparas. Jag har läst - förmodligen av e-företagen sponsrade - beräkningar om hur många miljoner en kommun kan spara när den satsar på e-vård inom äldrevården. För Arvika är det säkert frestande att nappa på dessa siffror. Även om man 2014 fanns bland de 19 kommunerna med den billigaste äldreomsorgen i hela landet, så behöver man ju inte sluta att snåla bara för den skull, för att vi ska kunna stoltsera med den lägsta skatten i Värmland. Frågan är om vi vill bo i en kommun med den lägsta skatten i Värmland och en av den billigaste äldrevården i landet, eller om vi hellre skulle stoltsera med att bo i en kommun med ryktet om riktigt fin vård av sina gamla medborgare.


Fortfarande kritisk

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.