2015-04-09 16:40

2015-04-09 16:40

Alla är vi skattebetalare

LANDSBYGDEN

Vilken skillnad på skötseln av småvägar/grusvägar mellan Sverige och Norge! På norska sidan var alla tunga snömassor efter det våldsamma snöovädret häromdagen omsorgsfullt bortplogade. På svenska sidan fick man hasa sig fram med blötsnö upp till anklarna, i bästa fall gå in några hjulspår.

Så är det fortsatt! Tur att ingen behövt utryckningsfordon. En gång tog sig räddningstjänsten inte hit (brand), då på grund av blixthalka som ej åtgärdats. Vi som bor ”bortom ära och redighet” betalar också skatt.

Nu ett par dagar senare är snön som såpa, mycket hal.


Dåligt

Vilken skillnad på skötseln av småvägar/grusvägar mellan Sverige och Norge! På norska sidan var alla tunga snömassor efter det våldsamma snöovädret häromdagen omsorgsfullt bortplogade. På svenska sidan fick man hasa sig fram med blötsnö upp till anklarna, i bästa fall gå in några hjulspår.

Så är det fortsatt! Tur att ingen behövt utryckningsfordon. En gång tog sig räddningstjänsten inte hit (brand), då på grund av blixthalka som ej åtgärdats. Vi som bor ”bortom ära och redighet” betalar också skatt.

Nu ett par dagar senare är snön som såpa, mycket hal.


Dåligt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.