2015-04-08 10:09

2015-04-08 15:00

AN svarar

SVAR

Vi på Arvika Nyheter tror att alla skolor i vår kommun arbetar för att skolan ska vara en bra och trygg plats att vara på. Ibland händer dock saker som gör att skolinspektionen får anledning att titta på antingen skolans strukturer eller enskilda händelser. När skolinspektionen fattar ett beslut är det en handling som vi tar del av. Finner de anledning till kritik eller att begära förbättringar av skolan, så skriver vi om det, oavsett vilken skola det rör sig om. Eller om de anser att skolan gjort precis vad de ålagts!

Huruvida det är korrekt återgivet av skolinspektionen vad som skett, kan varken vi eller du avgöra, då vi inte har tolkningsföreträde för den drabbade. Vi kan bara återge vad skolinspektionen haft att ta ställning till och vilka åtgärder de anser nödvändiga. Det är en del av det demokratiska uppdrag en tidning har, att granska och förmedla, i andan att saker fungerar som de ska i samhället.

Veronica Nordenberg Olsson

Vi på Arvika Nyheter tror att alla skolor i vår kommun arbetar för att skolan ska vara en bra och trygg plats att vara på. Ibland händer dock saker som gör att skolinspektionen får anledning att titta på antingen skolans strukturer eller enskilda händelser. När skolinspektionen fattar ett beslut är det en handling som vi tar del av. Finner de anledning till kritik eller att begära förbättringar av skolan, så skriver vi om det, oavsett vilken skola det rör sig om. Eller om de anser att skolan gjort precis vad de ålagts!

Huruvida det är korrekt återgivet av skolinspektionen vad som skett, kan varken vi eller du avgöra, då vi inte har tolkningsföreträde för den drabbade. Vi kan bara återge vad skolinspektionen haft att ta ställning till och vilka åtgärder de anser nödvändiga. Det är en del av det demokratiska uppdrag en tidning har, att granska och förmedla, i andan att saker fungerar som de ska i samhället.

Veronica Nordenberg Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.