2015-03-26 16:30

2015-03-26 16:30

Hundra mot en

REPLIK

Till S.G Johansson. Låt stå! Jag vidhåller min uppfattning som jag framfört i AN tidigare vad gäller torget i Arvika.

Att på viktigpetters vis försöka dra min uppfattning till en vrå bland anarkister och andra medlöpare där signaturen S.G. Johansson verkar vara tongivande betraktar jag som ren okunskap om demokratins spelregler. Vårt så kallade demokratiska samhälle har redan en obalans mellan teknokrati och demokrati. För övrigt har jag inte presenterat något förslag på förändring av torget i Arvika. Att fråga 100 torgbesökare en lördag om förändring av torget ger nog en sannare gemensam uppfattning än att fråga en konsult från stan. Vidare vill jag inte på en korkads vis beslå signaturen S.G.Johansson med att på något vis verka sakkunnig.

Christer.Ekenstierna (-)

Att på viktigpetters vis försöka dra min uppfattning till en vrå bland anarkister och andra medlöpare där signaturen S.G. Johansson verkar vara tongivande betraktar jag som ren okunskap om demokratins spelregler. Vårt så kallade demokratiska samhälle har redan en obalans mellan teknokrati och demokrati. För övrigt har jag inte presenterat något förslag på förändring av torget i Arvika. Att fråga 100 torgbesökare en lördag om förändring av torget ger nog en sannare gemensam uppfattning än att fråga en konsult från stan. Vidare vill jag inte på en korkads vis beslå signaturen S.G.Johansson med att på något vis verka sakkunnig.

Christer.Ekenstierna (-)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.