2015-03-26 16:31

2015-03-26 16:31

Frågor från folkdjupet

ARVIKA: Torget och bussarna

Varför måste den nuvarande busshållplatsen flyttas från Palmviken överhuvudtaget?

Vi vet att kommunpolitikerna vill få loss tomtmarken, där bussgaragen nu står, för att affärsidkare och företagare ska kunna etablera sig där.

Men - varför måste busshållplatsen flyttas? En busshållplats i anslutning till ett affärscentrum borde ju vara en fördel. Om man vill ha en ny och större modell i närheten så passar ju förslaget Alternativ Palmviksmodellen alldeles utmärkt.

Varför tycker man att Torget är ett bra förslag?

Jo, för då behöver de som åker buss och ska byta till tåg och vice versa bara korsa Järnvägsgatan. Hur många personer rör det sig om? Vad har man för underlag, statistik? Handlar det om fem personer, 15, 500 per dag?

Om man placerar busshållplatsen på torget så kan man tydligen också kalla den för det magiska ordet ”resecentrum”. Och det är visst jätteviktigt för Arvikas framtid. Så här säger en representant för konsultfirman WSP (AN 6.2.2015) ”En bonus med torget är att man kan kalla det ett resecentrum och vad Arvika skulle kunna tillföras med ett resecentrum”. Ja, vad skulle det kunna vara - förutom två långa perronger, skrymmande busskurer och själva busstrafiken?

Bara några meter längre bort, på en del av parkeringen bakom Systemet, finns Alternativ Garvarens förslag. Vad hindrar att man kallar det ett resecentrum - eller vad säger huvudmannen - Värmlandstrafik?

Elisabeth Alm

Vi vet att kommunpolitikerna vill få loss tomtmarken, där bussgaragen nu står, för att affärsidkare och företagare ska kunna etablera sig där.

Men - varför måste busshållplatsen flyttas? En busshållplats i anslutning till ett affärscentrum borde ju vara en fördel. Om man vill ha en ny och större modell i närheten så passar ju förslaget Alternativ Palmviksmodellen alldeles utmärkt.

Varför tycker man att Torget är ett bra förslag?

Jo, för då behöver de som åker buss och ska byta till tåg och vice versa bara korsa Järnvägsgatan. Hur många personer rör det sig om? Vad har man för underlag, statistik? Handlar det om fem personer, 15, 500 per dag?

Om man placerar busshållplatsen på torget så kan man tydligen också kalla den för det magiska ordet ”resecentrum”. Och det är visst jätteviktigt för Arvikas framtid. Så här säger en representant för konsultfirman WSP (AN 6.2.2015) ”En bonus med torget är att man kan kalla det ett resecentrum och vad Arvika skulle kunna tillföras med ett resecentrum”. Ja, vad skulle det kunna vara - förutom två långa perronger, skrymmande busskurer och själva busstrafiken?

Bara några meter längre bort, på en del av parkeringen bakom Systemet, finns Alternativ Garvarens förslag. Vad hindrar att man kallar det ett resecentrum - eller vad säger huvudmannen - Värmlandstrafik?

Elisabeth Alm

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.