2015-03-26 15:22

2015-03-26 15:22

Backa inte in i framtiden

BJÖRKTRASTEN: - än en gång

Att det inte går att backa in i framtiden är en total feluppfattning, ty att göra så innebär att man på ett lugnt och vederhäftigt sätt styr in i den framtid man noga förberett och detta är därför vida överlägset att fartblind susa in i en framtid man på grund av farten inte hunnit få en obestridlig kunskap om.

Har man gjort rätt val? Är verkligen kvarteret BJÖRKTRASTEN mark- och areamässigt det mest lämpade området för ett innovationscenter? Ger området möjlighet till de ”flexibla lösningar utifrån framtida behov” som kan komma att krävas?

Om elever på praktiska utbildningar, skam till sägandes, inte haft en bra arbetsmiljö ska den naturligtvis förbättras, men här har man på ett försåtligt sätt smugit in ”en het potatis” nämligen ”att ersätta en gammal skolbyggnad.”

Ersätt ”ersätta” med riva så står det här helt klart att Flickskolans skolbyggnad, donerad av A.J. Juhlin 1905, och som av olika bedömare anses ha både kultur- och socialhistorisk betydelse och alltså väl värd att förklaras som byggnadsminne nu, enligt den detaljplan som ska beslutas, ska rivas. Att utveckla är inte bara att riva, det har skett tillräckligt många gånger, utan det är att väga dåtid - nutid - framtid mot varandra och först då har man ett korrekt underlag för beslut.

”Bevara Kristinehamn kristinehamnskt!” För övrigt jag att kvarteret Björktrasten INTE ska förstöras.

Vidor

 

Har man gjort rätt val? Är verkligen kvarteret BJÖRKTRASTEN mark- och areamässigt det mest lämpade området för ett innovationscenter? Ger området möjlighet till de ”flexibla lösningar utifrån framtida behov” som kan komma att krävas?

Om elever på praktiska utbildningar, skam till sägandes, inte haft en bra arbetsmiljö ska den naturligtvis förbättras, men här har man på ett försåtligt sätt smugit in ”en het potatis” nämligen ”att ersätta en gammal skolbyggnad.”

Ersätt ”ersätta” med riva så står det här helt klart att Flickskolans skolbyggnad, donerad av A.J. Juhlin 1905, och som av olika bedömare anses ha både kultur- och socialhistorisk betydelse och alltså väl värd att förklaras som byggnadsminne nu, enligt den detaljplan som ska beslutas, ska rivas. Att utveckla är inte bara att riva, det har skett tillräckligt många gånger, utan det är att väga dåtid - nutid - framtid mot varandra och först då har man ett korrekt underlag för beslut.

”Bevara Kristinehamn kristinehamnskt!” För övrigt jag att kvarteret Björktrasten INTE ska förstöras.

Vidor

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.