2015-03-25 13:47

2015-03-25 13:47

Papperen på bordet Nilsson!

EDA

Eda Energi AB har kopplat in revisorer för att få klarhet kring extraknäck, utfört av en kommunal tjänsteman i ledande ställning. Tydligen finns frågetecken om ersättningsnivåer, avtalsförhållande och redovisning av uppdraget i stort. Bolaget har skickat ytterligare en skrivelse till kommunhuset, där frågor ställ om bland annat bisysslan.

Det är på tiden att kommuninnevånarna i Eda får veta vad som egentligen hänt! Och vem har godkänt bisysslan? Skattebetalarna i Eda har rätt att få veta!

HEL gick ju bland annat till val på att rensa upp i träsket kring bisysslor och jäv. Men inte ett ljud från kommunalrådet Hans Nilsson... Varför är han så tyst om detta?

Samtidigt försöker man plötsligt ”röka ut” kommunens personalchef. Vet han något som han inte bör veta? Eller är det bara en slump att allt detta sammanfaller?

Edabo

Eda Energi AB har kopplat in revisorer för att få klarhet kring extraknäck, utfört av en kommunal tjänsteman i ledande ställning. Tydligen finns frågetecken om ersättningsnivåer, avtalsförhållande och redovisning av uppdraget i stort. Bolaget har skickat ytterligare en skrivelse till kommunhuset, där frågor ställ om bland annat bisysslan.

Det är på tiden att kommuninnevånarna i Eda får veta vad som egentligen hänt! Och vem har godkänt bisysslan? Skattebetalarna i Eda har rätt att få veta!

HEL gick ju bland annat till val på att rensa upp i träsket kring bisysslor och jäv. Men inte ett ljud från kommunalrådet Hans Nilsson... Varför är han så tyst om detta?

Samtidigt försöker man plötsligt ”röka ut” kommunens personalchef. Vet han något som han inte bör veta? Eller är det bara en slump att allt detta sammanfaller?

Edabo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.