2015-03-25 13:47

2015-03-25 13:48

Kör inte sönder vägarna

TJÄLLOSSNING

Det råder nu tjällossning på många ställen. Inte minst på mindre grusvägar. På en del sträckor är skyltar uppsatta om förbud att köra med tunga fordon. Dessvärre respekteras inte detta alla gånger, utan tunga fordon med tung last kör ogenerat på redan leriga vägar. Följden blir djupa spår fyllda med lera och vatten. Då de frusit till is nattetid blir det gropar som skär i bilens underrede, då man ska åka nånstans. Det hjälper inte att köra försiktigt.

Det är vi som bor längs dessa vägar som drabbas. Givetvis gäller detta ej utryckningsfordon och sophämtning.

Skärpning

Det råder nu tjällossning på många ställen. Inte minst på mindre grusvägar. På en del sträckor är skyltar uppsatta om förbud att köra med tunga fordon. Dessvärre respekteras inte detta alla gånger, utan tunga fordon med tung last kör ogenerat på redan leriga vägar. Följden blir djupa spår fyllda med lera och vatten. Då de frusit till is nattetid blir det gropar som skär i bilens underrede, då man ska åka nånstans. Det hjälper inte att köra försiktigt.

Det är vi som bor längs dessa vägar som drabbas. Givetvis gäller detta ej utryckningsfordon och sophämtning.

Skärpning

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.