2015-03-20 11:23

2015-03-20 11:23

Beslut bör tas av sakkunniga

ARVIKA: Debatten om torget

Torget. Signaturen Christer Ekenstjärna (-) presenterade i en insändare i AN den 13 mars ett förslag om beslut för det framtida nyttjandet och plan för torget i Arvika. Han framförde nu ett förslag om att man från kommunens sida inte skulle engagera sakkunskap för stadsplanering, trafik, parkeringsfrågor för torgets framtida verksamhet.

Nej. Man skall enligt C.E. fråga dem som brukar vara på torget. Medan de andra ca 25 600 medborgarna i Arvika inte skall lägga sig i via de politiska partierna och konsulterad sakkunskap. Jag undrar därför om C.E. är anarkist eftersom dess åsikter stämmer väl med hans framförda förslag om hantering av torgfrågan. Anarkismen står för att vilja avskaffa staten och naturligtvis även kommunens rätt att styra. I så fall bör C.E. säga det. Hans förslag om vilka som skall bestämma bör väl även gälla andra aktuella områden i Arvika som Hamnområdets eller Palmvikens framtida utformning och att bara de som brukar vara på respektive plats skall få bestämma dess planläggning och användande.

Vi som är barnfödda i Arvika har sett att torget under åren har förändrats. Under en period fick man parkera bilar på torget. Taxistationen fanns där. På östra sidan hade dåvarande stadsbussarna sin hållplats. Torget har minskat till sin yta. Men allt har inte försämrats.

Tyvärr bottnar nog den pågående debatten om en ändring vid torget med en minskning av parkeringsplatser för bilar vid torget. Och antalet bilar som vill till torget har ökat genom att det har fixats och byggts om för nya och mer frekventa besöksverksamheter vid torget utan att fastighetsägarna har behövt uppfylla någon parkeringsnorm. Ett välbesökt Apotek placerades vid torget istället för några tygbutiker. Guldsmedsaffären blev restaurang etcetera.

Nu utökar Nordells med 50 nya serveringsplatser. Svarar de för några nya parkeringsplatser eller skall behovet täckas av de platser som redan finns? Det är lättare att vinna på en trisslott än att få en parkeringsplats vid torget idag. Självklart måste både torget och hela Arvikas planering av byggnation, trafik och parkeringsplatser utredas och beslutas av sakkunnighet. Och inte enligt anarkistiska principer.

Nej. Man skall enligt C.E. fråga dem som brukar vara på torget. Medan de andra ca 25 600 medborgarna i Arvika inte skall lägga sig i via de politiska partierna och konsulterad sakkunskap. Jag undrar därför om C.E. är anarkist eftersom dess åsikter stämmer väl med hans framförda förslag om hantering av torgfrågan. Anarkismen står för att vilja avskaffa staten och naturligtvis även kommunens rätt att styra. I så fall bör C.E. säga det. Hans förslag om vilka som skall bestämma bör väl även gälla andra aktuella områden i Arvika som Hamnområdets eller Palmvikens framtida utformning och att bara de som brukar vara på respektive plats skall få bestämma dess planläggning och användande.

Vi som är barnfödda i Arvika har sett att torget under åren har förändrats. Under en period fick man parkera bilar på torget. Taxistationen fanns där. På östra sidan hade dåvarande stadsbussarna sin hållplats. Torget har minskat till sin yta. Men allt har inte försämrats.

Tyvärr bottnar nog den pågående debatten om en ändring vid torget med en minskning av parkeringsplatser för bilar vid torget. Och antalet bilar som vill till torget har ökat genom att det har fixats och byggts om för nya och mer frekventa besöksverksamheter vid torget utan att fastighetsägarna har behövt uppfylla någon parkeringsnorm. Ett välbesökt Apotek placerades vid torget istället för några tygbutiker. Guldsmedsaffären blev restaurang etcetera.

Nu utökar Nordells med 50 nya serveringsplatser. Svarar de för några nya parkeringsplatser eller skall behovet täckas av de platser som redan finns? Det är lättare att vinna på en trisslott än att få en parkeringsplats vid torget idag. Självklart måste både torget och hela Arvikas planering av byggnation, trafik och parkeringsplatser utredas och beslutas av sakkunnighet. Och inte enligt anarkistiska principer.

  • S.G. Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.