2015-03-12 18:28

2015-03-12 18:28

Låt stå!

Så stod det på svarta tavlan inför sommarlovet i småskolan.

Vi elever, tillsammans med fröken, hade ritat ett sommarmotiv som vi inte ville skulle försvinna. Nu har vi nog nått den punkten att det är dags att ta fram LÅT STÅ!-stämpeln och stämpla på alla torgkartor i stadshuset. Jag har följt torgdebatten sporadiskt på insändarsidan i AN och förundras över hur okänsliga politiker blir när de blivit valda att företräda de som valt dom.

Det kan väl inte ha varit ett allmänintresse att förändra torget och dess närmiljö? Eller?

Att politiker ska ha idéer om förändringar till förbättringar till innevånarnas fromma är ju en självklarhet. Men att inkräkta på torgmiljön? Något beslut i frågan har förhoppningsvis ännu inte tagits, så lägg inte ner pengar och kraft på att förändra torget i Arvika. Vad tycker Arvikaborna om eventuella förändringar av torget? För att få det svaret behövs inga konsulter. Gå ut på torget en lördagsförmiddag och fråga allmänheten och näringsidkarna. Svaret är givet. Det finns ett otal exempel på förstörda torg i vårt land på grund av okänsliga politiker och konsulter. Nära exempel är Årjäng. Lämna vårt torg i fred och låt inte konsulter, arkitekter och så kallade samhällsplanerare fördärva och ödelägga värdefulla delar av hjärtat i vår lilla stad. Har vi politiker som vågar säga ifrån, att det är dravel som tjänstemännen och dyra konsulter hittills producerat? Politiker: Ta nu ett steg tillbaka i torgdansen så ni inte köper på er för mycket dansbiljetter så ni måste dansa tills konsultorkestern slutat spela. LÅT STÅ! Hoppas det inte gått så långt så ni kan hänvisa till en allt för vanlig mening. Nu har vi lagt ner så mycket pengar, så vi måste göra någonting.

Christer. Ekenstierna (-)

Vi elever, tillsammans med fröken, hade ritat ett sommarmotiv som vi inte ville skulle försvinna. Nu har vi nog nått den punkten att det är dags att ta fram LÅT STÅ!-stämpeln och stämpla på alla torgkartor i stadshuset. Jag har följt torgdebatten sporadiskt på insändarsidan i AN och förundras över hur okänsliga politiker blir när de blivit valda att företräda de som valt dom.

Det kan väl inte ha varit ett allmänintresse att förändra torget och dess närmiljö? Eller?

Att politiker ska ha idéer om förändringar till förbättringar till innevånarnas fromma är ju en självklarhet. Men att inkräkta på torgmiljön? Något beslut i frågan har förhoppningsvis ännu inte tagits, så lägg inte ner pengar och kraft på att förändra torget i Arvika. Vad tycker Arvikaborna om eventuella förändringar av torget? För att få det svaret behövs inga konsulter. Gå ut på torget en lördagsförmiddag och fråga allmänheten och näringsidkarna. Svaret är givet. Det finns ett otal exempel på förstörda torg i vårt land på grund av okänsliga politiker och konsulter. Nära exempel är Årjäng. Lämna vårt torg i fred och låt inte konsulter, arkitekter och så kallade samhällsplanerare fördärva och ödelägga värdefulla delar av hjärtat i vår lilla stad. Har vi politiker som vågar säga ifrån, att det är dravel som tjänstemännen och dyra konsulter hittills producerat? Politiker: Ta nu ett steg tillbaka i torgdansen så ni inte köper på er för mycket dansbiljetter så ni måste dansa tills konsultorkestern slutat spela. LÅT STÅ! Hoppas det inte gått så långt så ni kan hänvisa till en allt för vanlig mening. Nu har vi lagt ner så mycket pengar, så vi måste göra någonting.

Christer. Ekenstierna (-)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.