2015-02-24 15:48

2015-02-24 15:48

Torget...

BUSSHÅLLSPLATS

... skall inte bli busstorg! Skall bussarna få osa gas på den lilla plats som blir kvar av torget och sprida avgaser in i omkringliggande affärer och kafé? Trots att jag inte är särskilt borgerlig, håller jag och många med mig med Jan Wettmark om att om bussarna absolut skall in i centrum, är ändå parkeringen bakom bokhandeln bäst!

Alla städer med självaktning värnar självklart om sina torg. Allra helst nu när det snart ska grönska med rabatter, bänkar och nyplanterade träd. Kanske kommer man att bygga en enklare öppen, rund musikpaviljong med spetsigt tak, för stans musikkår till höger om skulpturen ...?

Hans Wirgård – Dalmas, men med förnuftet i behåll

... skall inte bli busstorg! Skall bussarna få osa gas på den lilla plats som blir kvar av torget och sprida avgaser in i omkringliggande affärer och kafé? Trots att jag inte är särskilt borgerlig, håller jag och många med mig med Jan Wettmark om att om bussarna absolut skall in i centrum, är ändå parkeringen bakom bokhandeln bäst!

Alla städer med självaktning värnar självklart om sina torg. Allra helst nu när det snart ska grönska med rabatter, bänkar och nyplanterade träd. Kanske kommer man att bygga en enklare öppen, rund musikpaviljong med spetsigt tak, för stans musikkår till höger om skulpturen ...?

Hans Wirgård – Dalmas, men med förnuftet i behåll

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.