2015-02-24 15:48

2015-02-24 15:48

Kvalitet och konsulter

KVALIFIKATIONER

Jag läste en artikel i Arvika Nyheter för en tid sedan. Vad jag kunde förstå av den, så var det ett sätt att skapa intresse för att arbeta inom kommunens verksamheter. Det stod bland annat att det finns mera kvalificerade tjänster, som kräver ingengörsutbildningar i olika grad, och inte enbart arbete som sopgubbe. Vore alla enheter inom kommunen lika väl fungerande som renhållningsavdelningen, så skulle vi Arvikabor kunna skatta oss lyckliga! Och om det nu finns så kvalificerad kompetens, varför föder vi då så många konsulter...?

Sopproducent

Jag läste en artikel i Arvika Nyheter för en tid sedan. Vad jag kunde förstå av den, så var det ett sätt att skapa intresse för att arbeta inom kommunens verksamheter. Det stod bland annat att det finns mera kvalificerade tjänster, som kräver ingengörsutbildningar i olika grad, och inte enbart arbete som sopgubbe. Vore alla enheter inom kommunen lika väl fungerande som renhållningsavdelningen, så skulle vi Arvikabor kunna skatta oss lyckliga! Och om det nu finns så kvalificerad kompetens, varför föder vi då så många konsulter...?

Sopproducent

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.