2015-02-24 15:47

2015-02-24 15:47

Blanda bort korten

HÅLLPLATSUTREDNING

Att inte kalla saker vid dess rätta namn är en teknik som speciellt makthavare använt och använder för att påverka människor och därigenom lättare få sin vilja igenom. Atomkraft blev till kärnkraft, kalhygge till föryngringsyta... Listan är lång.

Nu är turen kommen till det numera mycket laddade ordet Torg(förslaget...) vad gäller bygge av ny busshållplats/resecentrum.

I Arvika Nyheter (20.2) har Peter Söderström (s) döpt om Torgalternativet till Alternativ Järnvägsgatan och påstår att det är namnet på ett av alternativen i den senaste utredningen! När man läser den beställda utredningen, utförd av WSP, hittar man inget alternativ som heter så. Där utreds följande tre alternativ: Alternativ Palmviksrondellen, Alternativ Torget och Alternativ Bryggaren.

Tror du och dem du representerar att Arvikaborna tycker bättre om torgförslaget bara för att ni byter namn på det?

Elisabeth Alm

Att inte kalla saker vid dess rätta namn är en teknik som speciellt makthavare använt och använder för att påverka människor och därigenom lättare få sin vilja igenom. Atomkraft blev till kärnkraft, kalhygge till föryngringsyta... Listan är lång.

Nu är turen kommen till det numera mycket laddade ordet Torg(förslaget...) vad gäller bygge av ny busshållplats/resecentrum.

I Arvika Nyheter (20.2) har Peter Söderström (s) döpt om Torgalternativet till Alternativ Järnvägsgatan och påstår att det är namnet på ett av alternativen i den senaste utredningen! När man läser den beställda utredningen, utförd av WSP, hittar man inget alternativ som heter så. Där utreds följande tre alternativ: Alternativ Palmviksrondellen, Alternativ Torget och Alternativ Bryggaren.

Tror du och dem du representerar att Arvikaborna tycker bättre om torgförslaget bara för att ni byter namn på det?

Elisabeth Alm

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.