2015-02-22 19:54

2015-02-22 19:54

Inte reklam tack

ARVIKA

Arvika har som vapen den välkända vita hästen. Därför anser jag att Gaterondellen - etiskt sett - bör prydas med en neutral symbol. Ej någon reklam riktad till något enskilt företag.

En reslig vit häst med namnet Arvika väl synligt på konstverkets fundament.

Konstverket bör omgärdas av ett rikligt blomsterarrangemang. Vilken av dessa två förslag, en hjullastare eller hästen, fångar Arvikabornas intresse?

Herr Phornebrandt

Arvika har som vapen den välkända vita hästen. Därför anser jag att Gaterondellen - etiskt sett - bör prydas med en neutral symbol. Ej någon reklam riktad till något enskilt företag.

En reslig vit häst med namnet Arvika väl synligt på konstverkets fundament.

Konstverket bör omgärdas av ett rikligt blomsterarrangemang. Vilken av dessa två förslag, en hjullastare eller hästen, fångar Arvikabornas intresse?

Herr Phornebrandt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.