2015-02-22 19:55

2015-02-22 19:55

Inga bussar på torget

ARVIKA: Dagens situation är redan hälsovådlig

hållplatsutredningen

Diskussionen om flytten av busshållplatser till järnvägsstationen (för att möjliggöra enkel omstigning mellan buss och tåg) har antagit orimliga proportioner tycker jag. Det handlar om att underlätta för människor att åka kollektivt, inte att omvandla (någon del av) torget till en uppställningsplats för bussar. Vill vi ta klimatfrågan på allvar måste vi så snart som möjligt förbättra, och underlätta, möjligheterna att resa med kollektiva färdmedel. Trafiksituationen på Järnvägsgatan är redan idag minst sagt rörig eftersom alla bilister verkar föredra att åka igenom innerstaden istället för att använda de möjligheter till rundfart som finns (främst ringleden/väg 61 men även Fältgatan). Jag vill förespråka att vi stänger av Järnvägsgatan för genomfartstrafik utom för bussar och taxi. Då finns möjlighet att utnyttja befintliga hållplatslägen för bussarna, om de förlängs något. Det räcker med plats för ca 4 bussar åt vardera hållet, mer busstrafik är det inte i lilla Arvika under dagen. Däremot behövs det någon lösning med ytterligare (tillfälliga) hållplatser när skolorna slutar men detta är ju fullt möjligt att ordna.

Dagens trafiksituation är redan hälsovådlig vid vädersituationer med vindstilla och kall luft då mycket av småpartiklarna (som är farligare än tobaksrökning och till skada även för icke-rökare) stannar kvar i ansiktshöjd – fråga på kommunen efter utredningar om luftkvalitetsmätningar som skett i innerstaden. Så eftersom bussarna redan idag kör Järnvägsgatan förbi torget och järnvägsstationen så kan situationen knappast bli annorlunda med ett nytt s.k. resecentrum. Därför är det befogat att begränsa genomfartstrafiken i centrum och enbart tillåta kollektivtrafik och s.k. nyttotrafik (taxi, varutransporter, handikappresor m.m.). Den totala situationen i innerstaden behöver utredas och med ovanstående förslag till lösning så behöver inte ens parkeringarna i torgets södra ände beröras. Min åsikt är dock att privatbilismen ska bort från torget och stadskärnan för att skapa en attraktiv stadsmiljö. Vi behöver också utveckla en positiv kultur när det gäller användandet av våra privata bilar där det måste anses gôtt att ta en kortare promenad på ca 5 minuter för att uträtta ärenden (i enlighet med projekt Friskare Arvika). Låt oss gående, cyklande och kollektivresande återta stadskärnan från bilarna!

Per Larsson, Arvika

Diskussionen om flytten av busshållplatser till järnvägsstationen (för att möjliggöra enkel omstigning mellan buss och tåg) har antagit orimliga proportioner tycker jag. Det handlar om att underlätta för människor att åka kollektivt, inte att omvandla (någon del av) torget till en uppställningsplats för bussar. Vill vi ta klimatfrågan på allvar måste vi så snart som möjligt förbättra, och underlätta, möjligheterna att resa med kollektiva färdmedel. Trafiksituationen på Järnvägsgatan är redan idag minst sagt rörig eftersom alla bilister verkar föredra att åka igenom innerstaden istället för att använda de möjligheter till rundfart som finns (främst ringleden/väg 61 men även Fältgatan). Jag vill förespråka att vi stänger av Järnvägsgatan för genomfartstrafik utom för bussar och taxi. Då finns möjlighet att utnyttja befintliga hållplatslägen för bussarna, om de förlängs något. Det räcker med plats för ca 4 bussar åt vardera hållet, mer busstrafik är det inte i lilla Arvika under dagen. Däremot behövs det någon lösning med ytterligare (tillfälliga) hållplatser när skolorna slutar men detta är ju fullt möjligt att ordna.

Dagens trafiksituation är redan hälsovådlig vid vädersituationer med vindstilla och kall luft då mycket av småpartiklarna (som är farligare än tobaksrökning och till skada även för icke-rökare) stannar kvar i ansiktshöjd – fråga på kommunen efter utredningar om luftkvalitetsmätningar som skett i innerstaden. Så eftersom bussarna redan idag kör Järnvägsgatan förbi torget och järnvägsstationen så kan situationen knappast bli annorlunda med ett nytt s.k. resecentrum. Därför är det befogat att begränsa genomfartstrafiken i centrum och enbart tillåta kollektivtrafik och s.k. nyttotrafik (taxi, varutransporter, handikappresor m.m.). Den totala situationen i innerstaden behöver utredas och med ovanstående förslag till lösning så behöver inte ens parkeringarna i torgets södra ände beröras. Min åsikt är dock att privatbilismen ska bort från torget och stadskärnan för att skapa en attraktiv stadsmiljö. Vi behöver också utveckla en positiv kultur när det gäller användandet av våra privata bilar där det måste anses gôtt att ta en kortare promenad på ca 5 minuter för att uträtta ärenden (i enlighet med projekt Friskare Arvika). Låt oss gående, cyklande och kollektivresande återta stadskärnan från bilarna!

Per Larsson, Arvika

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.