2015-02-18 10:06

2015-02-18 10:06

Sandlådan är tom

SANDNING

Jag skulle vilja skicka en känga till Arvika bostadsbolag som tydligen vill att vi ska gå ut och bryta benen. Jag har påtalat flera gånger att en sandlåda på Parkgatan är tom. Har varit så hela vintern. Det kanske är på det viset att ni ska plantera blommor i den till våren istället. Då blir det ju inte så retfullt som en tom sandlåda vintertid, när nu inte heller vaktmästare grusar.

Hoppas på bättring för alla som är handikappade och rullstolsburna som inte tar sig ut på hela vintern.

Siv Andersson


Svar. Arvika Fastighets AB ansvarar för grusning av trottoarer och gångvägar inom våra fastighetsområden.

Påfyllnad av sandlådor sker kontinuerligt under vintern.

Vi beklagar att sanden inte räckt till på Parkgatan och är måna om att göra ett så bra arbete som möjligt så att alla våra hyresgäster kan ta sig ut.

Vi tar tacksamt emot synpunkter om brister och ber er då kontakta felanmälan på Arvika Fastighets AB så att vi kan åka ut och åtgärda problemen.


Elna Forsberg

parkchef

Jag skulle vilja skicka en känga till Arvika bostadsbolag som tydligen vill att vi ska gå ut och bryta benen. Jag har påtalat flera gånger att en sandlåda på Parkgatan är tom. Har varit så hela vintern. Det kanske är på det viset att ni ska plantera blommor i den till våren istället. Då blir det ju inte så retfullt som en tom sandlåda vintertid, när nu inte heller vaktmästare grusar.

Hoppas på bättring för alla som är handikappade och rullstolsburna som inte tar sig ut på hela vintern.

Siv Andersson


Svar. Arvika Fastighets AB ansvarar för grusning av trottoarer och gångvägar inom våra fastighetsområden.

Påfyllnad av sandlådor sker kontinuerligt under vintern.

Vi beklagar att sanden inte räckt till på Parkgatan och är måna om att göra ett så bra arbete som möjligt så att alla våra hyresgäster kan ta sig ut.

Vi tar tacksamt emot synpunkter om brister och ber er då kontakta felanmälan på Arvika Fastighets AB så att vi kan åka ut och åtgärda problemen.


Elna Forsberg

parkchef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.