2015-02-13 10:38

2015-02-13 10:38

Nedskräpning i Eda

EDA: Risk för miljön?

Förfulning. Sedan en tid används en fastighet belägen intill riksväg 61 som avstjälpningsplats för all möjlig bråte. Med tanke på fastighetens belägenhet är den en stor skam för kommunen, då det är ett av de första intrycken besökande får av Sverige.

Dessutom finns stor risk att miljöfarliga ämnen letar sig ner till intilliggande vattendrag.

En skrivelse lämnades in i början av året till miljöchefen i Eda. Av någon anledning har denna ej gått att se på kommunens postlista. Det vore bra att veta om den diarieförts, för det råder väl inte censur på inlämnade skrivelser?

Ägaren till berörd fastighet tycks helt förlorat kontrollen över nedskräpningen, så nu är det miljökontorets ansvar att tillse att gällande lagar och förordningar efterföljs. Vi skattebetalare kräver mer av våra tjänstemän. Vi vill se handling ute på fältet.


Igeln

Dessutom finns stor risk att miljöfarliga ämnen letar sig ner till intilliggande vattendrag.

En skrivelse lämnades in i början av året till miljöchefen i Eda. Av någon anledning har denna ej gått att se på kommunens postlista. Det vore bra att veta om den diarieförts, för det råder väl inte censur på inlämnade skrivelser?

Ägaren till berörd fastighet tycks helt förlorat kontrollen över nedskräpningen, så nu är det miljökontorets ansvar att tillse att gällande lagar och förordningar efterföljs. Vi skattebetalare kräver mer av våra tjänstemän. Vi vill se handling ute på fältet.


Igeln

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.