2015-02-10 17:23

2015-02-10 17:23

Trafikverket glömde säkerhet och miljö

ARVIKA: Riksväg 61

Trafik. Efter flera år av väntan blev äntligen riksväg 61 mellan Gate och Kallviken klar.

100 km/h, 2+ 1 väg och till slut även viltstängsel tyvärr glömde man den sista kilometern in mot Falleberget.

Men vilken konsult/projektledare har kunnat rita och godkänt en så dålig trafiklösning både för trafikanter och miljön?

Vi startar vår färd i Gate rondellen vid första korset in mot Norra Vik (Swegon). Här har man glömt att anlägga en högerfil för att trafiken ska kunna flyta smidigt. Vi fortsätter vår färd nu blir det 100 km/h härligt men tyvärr skulle lastbilen framför in till Fallebergsområdet även här saknas en höger fil för att smidigt ta sig fram utan att behöva bromsa och sedan accelerera.

Detta fenomen finner vi även i Furtankorset där mycket tung trafik ska in till Edanesågen och bakomvarande trafik måste sakta ner till mycket låg hastighet och sedan accelerera i det svaga motlutet här går många liter bränsle i form av diesel och bensin en miljöfaktor att ta hänsyn till.

Nu är vi framme i Kallvikskorset även här saknas högeravfarter både från Arvika hållet in mot Flagan och när vi kommer från Karlstad hållet in mot Mangskog där även bakomvarande trafik har fullt upp med att få hejd på fordonet i nedförsbacken när framförvarande ska in mot Mangskog.

Här vänder jag in mot Arvika men jag hoppas att de som ska projektera Vikenekorset har körkort och är intresserade av bilkörning, miljö och säkerhet samt upplever trafikmiljön i natura.

På hemvägen kan jag konstatera att utfarten från Näs har dålig sikt kort accelerationssträcka och har bytt namn till Gelleråsen, samma problem finns även vid Sönna uppe på Bålgårdsrakan dålig sikt kort accelerationssträcka och glöm ECO drivning som man får lära sig i körskolan här gäller plattan i mattan.

Sammanfattningsvis kan man konstatera vi trafikanter är glada att det blev en förbättring, många vänsteravfarter blev ju till men tyvärr glömde man bort en del av trafiksäkerheten och miljöaspekten, man tycker när så mycket pengar satsas och resultat inte blir bra hoppas jag att framtida projekt som RV 61 Graninge – Speked inte har samma dåliga trafik- och miljölösning som Gate – Kallviken. Här bör kommunen kunna agera så att trafiklösningen blir av hög klass både för bil och cykel när kommunen är medfinansiär i projektet.

Christer Bylund (M)

100 km/h, 2+ 1 väg och till slut även viltstängsel tyvärr glömde man den sista kilometern in mot Falleberget.

Men vilken konsult/projektledare har kunnat rita och godkänt en så dålig trafiklösning både för trafikanter och miljön?

Vi startar vår färd i Gate rondellen vid första korset in mot Norra Vik (Swegon). Här har man glömt att anlägga en högerfil för att trafiken ska kunna flyta smidigt. Vi fortsätter vår färd nu blir det 100 km/h härligt men tyvärr skulle lastbilen framför in till Fallebergsområdet även här saknas en höger fil för att smidigt ta sig fram utan att behöva bromsa och sedan accelerera.

Detta fenomen finner vi även i Furtankorset där mycket tung trafik ska in till Edanesågen och bakomvarande trafik måste sakta ner till mycket låg hastighet och sedan accelerera i det svaga motlutet här går många liter bränsle i form av diesel och bensin en miljöfaktor att ta hänsyn till.

Nu är vi framme i Kallvikskorset även här saknas högeravfarter både från Arvika hållet in mot Flagan och när vi kommer från Karlstad hållet in mot Mangskog där även bakomvarande trafik har fullt upp med att få hejd på fordonet i nedförsbacken när framförvarande ska in mot Mangskog.

Här vänder jag in mot Arvika men jag hoppas att de som ska projektera Vikenekorset har körkort och är intresserade av bilkörning, miljö och säkerhet samt upplever trafikmiljön i natura.

På hemvägen kan jag konstatera att utfarten från Näs har dålig sikt kort accelerationssträcka och har bytt namn till Gelleråsen, samma problem finns även vid Sönna uppe på Bålgårdsrakan dålig sikt kort accelerationssträcka och glöm ECO drivning som man får lära sig i körskolan här gäller plattan i mattan.

Sammanfattningsvis kan man konstatera vi trafikanter är glada att det blev en förbättring, många vänsteravfarter blev ju till men tyvärr glömde man bort en del av trafiksäkerheten och miljöaspekten, man tycker när så mycket pengar satsas och resultat inte blir bra hoppas jag att framtida projekt som RV 61 Graninge – Speked inte har samma dåliga trafik- och miljölösning som Gate – Kallviken. Här bör kommunen kunna agera så att trafiklösningen blir av hög klass både för bil och cykel när kommunen är medfinansiär i projektet.

Christer Bylund (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.