2015-02-10 17:23

2015-02-10 17:23

Kör över opinionen

ARVIKA: Busshållsplats på torget

Det är helt uppenbart att Arvika kommun tänker köra över den stora opinion som finns mot en placering av bussar på torget.

På annat sätt kan man ju inte tolka det förhållandet att torget inte undantogs när man gav konsultfirman i uppdrag att komma med förslag på placering. Någon meter hit eller tid kan väl omöjligen ge miljön en chans. Om kommunen menar allvar med att de tänker satsa på hamnområdet så borde man hitta en lösning för bussarna på andra sidan järnvägen. Innan dess så bygger man en planfri korsning och en ny rondell vid Palmviken. Denna åtgärd är ett måste om man ska exploatera hamnområdet och arbetet kan påbörjas redan nästa vecka. Det behövs förstås ytterligare en möjlighet för speciellt gående att ta sig till hamnområdet, men det har kommunen säkert räknat ut själva t o m utan konsulter. För övrigt så torde det finnas en lagom stor papperskorg på kommunen där man kan trycka ned konsultförslagen. Torget i Arvika är alldeles för värdefullt för att bli en bussparkering!

Karl Eric Spetzmark

På annat sätt kan man ju inte tolka det förhållandet att torget inte undantogs när man gav konsultfirman i uppdrag att komma med förslag på placering. Någon meter hit eller tid kan väl omöjligen ge miljön en chans. Om kommunen menar allvar med att de tänker satsa på hamnområdet så borde man hitta en lösning för bussarna på andra sidan järnvägen. Innan dess så bygger man en planfri korsning och en ny rondell vid Palmviken. Denna åtgärd är ett måste om man ska exploatera hamnområdet och arbetet kan påbörjas redan nästa vecka. Det behövs förstås ytterligare en möjlighet för speciellt gående att ta sig till hamnområdet, men det har kommunen säkert räknat ut själva t o m utan konsulter. För övrigt så torde det finnas en lagom stor papperskorg på kommunen där man kan trycka ned konsultförslagen. Torget i Arvika är alldeles för värdefullt för att bli en bussparkering!

Karl Eric Spetzmark

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.