2015-02-10 17:23

2015-02-10 17:23

Illa vald påstigningsplats

ARVIKA ORDF MHF ARVIKA: Angående bussterminal

Fortfarande ältas det om busshållsplats/bussterminal kanske i den söda änden av vårt torg. Varför inte inse att detta är en illa vald påstigningsplats för i stort sett hela Arvikas innerstad och dess befolkning.

Trafiksituationen längs Järnvägsgatan i centrum är redan i dag ett getto med långa köer av både bussar och bilar. Anslutande gators trafik, lamslås av den starta trafiken på Järnvägsgatan. Och det blir inte bättre av en större trafikmängd än den vi redan har,

Vi har redan sen 1920-talet sett busshållsplats på torget. Först på torgetas västra sida mot nuvarande Västra Torggatan och därefter en hållplats mellan torget och Östra Torggatna. Men också vid dåvarande busscentralen vid Marielund.

Sen flyttades busspåstigningen till den nybyggda terminalen vid Palmviken. Och det var mycket bra att man avlastade centrumtrafiken med denna flytt. En återflytt av bussarna till centrum försämrar ytterligare luften i centrum av staden. Dessutom skulle hela torget förfulas med en bussuppställning där. Bibehåll i stället Palmviken till bussarna även i framtiden.

Man kan på ett smidigt sätt förbättra bussavgångarna genom att: 1, dela upp avgångarna med 2-5 minuter mellan väst och östgående busstrafik. 2, slopa huvudledsstatus på Palmviksgatana och låta busstrafiken från och till terminalen få företräde. Detta med skyltning naturligtvis.

Bussgaraget byggdes för cirka 25 år sedan till en kostnad av åtta miljoner och kan säkert anävndas i minst 25 år ytterligare.

Torget ska användas i framtiden som det göres i dag, nämligen till en stor och öppen saluhall och för Arvikabor och tillresande, en samlingsplats.

Veine Wallin

Trafiksituationen längs Järnvägsgatan i centrum är redan i dag ett getto med långa köer av både bussar och bilar. Anslutande gators trafik, lamslås av den starta trafiken på Järnvägsgatan. Och det blir inte bättre av en större trafikmängd än den vi redan har,

Vi har redan sen 1920-talet sett busshållsplats på torget. Först på torgetas västra sida mot nuvarande Västra Torggatan och därefter en hållplats mellan torget och Östra Torggatna. Men också vid dåvarande busscentralen vid Marielund.

Sen flyttades busspåstigningen till den nybyggda terminalen vid Palmviken. Och det var mycket bra att man avlastade centrumtrafiken med denna flytt. En återflytt av bussarna till centrum försämrar ytterligare luften i centrum av staden. Dessutom skulle hela torget förfulas med en bussuppställning där. Bibehåll i stället Palmviken till bussarna även i framtiden.

Man kan på ett smidigt sätt förbättra bussavgångarna genom att: 1, dela upp avgångarna med 2-5 minuter mellan väst och östgående busstrafik. 2, slopa huvudledsstatus på Palmviksgatana och låta busstrafiken från och till terminalen få företräde. Detta med skyltning naturligtvis.

Bussgaraget byggdes för cirka 25 år sedan till en kostnad av åtta miljoner och kan säkert anävndas i minst 25 år ytterligare.

Torget ska användas i framtiden som det göres i dag, nämligen till en stor och öppen saluhall och för Arvikabor och tillresande, en samlingsplats.

Veine Wallin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.