2015-02-05 15:37

2015-02-05 15:37

Svar om vinterväghållningen

Denna vinter har det varit extra besvärligt med vinterväghållningen och främst halkan har varit svår att bemästra. På nämnda väg har vi varit fler gånger under vintern men kanske inte i tillräcklig omfattning. Sedan några veckor tillbaka har vi ändrat våra rutiner för hur vi sköter bland annat denna väg och jag hoppas att detta ska upplevas som en förbättring. Vi tar gärna emot synpunkter på telefon eller mail.

Bo Koppfeldt,

Gatuchef

Denna vinter har det varit extra besvärligt med vinterväghållningen och främst halkan har varit svår att bemästra. På nämnda väg har vi varit fler gånger under vintern men kanske inte i tillräcklig omfattning. Sedan några veckor tillbaka har vi ändrat våra rutiner för hur vi sköter bland annat denna väg och jag hoppas att detta ska upplevas som en förbättring. Vi tar gärna emot synpunkter på telefon eller mail.

Bo Koppfeldt,

Gatuchef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.