2015-01-28 11:51

2015-01-28 12:05

Snusket i Simhallen

ARVIKA

När ska simhallsreglerna tas på allvar? Anslag är uppsatta att duschning med badkläder på är inte tillåtet! Ändå kan personal stå och spola golvet i duschutrymmet och se besökare duscha just med badkläder utan att påpeka att det inte är tillåtet. Samma sak i bastun, många sitter där utan sittskydd! Detta gäller inte bara ungdomar som inte följer de regler som finns, många äldre gör samma sak. Där jag bodde tidigare var det klara regler som gällde, om man bröt mot dem så fick man en utskällning och varning! Förutom ovanstående klagomål tycker jag att Arvika simhall är bra.

Ny badgäst

När ska simhallsreglerna tas på allvar? Anslag är uppsatta att duschning med badkläder på är inte tillåtet! Ändå kan personal stå och spola golvet i duschutrymmet och se besökare duscha just med badkläder utan att påpeka att det inte är tillåtet. Samma sak i bastun, många sitter där utan sittskydd! Detta gäller inte bara ungdomar som inte följer de regler som finns, många äldre gör samma sak. Där jag bodde tidigare var det klara regler som gällde, om man bröt mot dem så fick man en utskällning och varning! Förutom ovanstående klagomål tycker jag att Arvika simhall är bra.

Ny badgäst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.