2015-01-23 09:49

2015-01-23 09:49

Vi behöver fler föräldravänliga arbetsplatser i Värmland

VÄRMLAND REGIONCHEF, UNIONEN VÄRMLAND: Föregå med goda exempel

föräldrapenning. En absolut majoritet av Unionens medlemmar som har hemmavarande barn under 16 år anser att det är mycket viktigt att arbetslivet är föräldravänligt. De önskar inflytande över den egna arbetstiden, att interna möten läggs på tider som gör det möjligt att hämta och lämna barnen och att deras chefer föregår med gott exempel. I verkligheten är det sisådär.

Fackförbundet Unionen, som organiserar tjänstemän på den privata arbetsmarknaden, har under flera år frågat medlemmarna hur de ser på möjligheten att kombinera arbete och föräldraskap. I några avseenden går utvecklingen åt rätt håll. Det blir mindre och mindre vanligt att man får frågan på en anställningsintervju om man planerar att skaffa barn. Fler får idag också del av löneökningar under sin föräldraledighet jämfört med år 2012 då Unionen ställde samma fråga.

Statistiken visar att andelen pappor som tar ut föräldrapenningdagar ökat mellan 2003-2013. Men, samtidigt är Värmland bland de sämsta länen i landet när det gäller detta. En färsk rapport från TCO visar att under 2013 tog männen i Sverige ut 24,8 procent av föräldradagarna. Högst var andelen i Västerbotten med 28,1 procent, medan papporna i Värmland tog ut 23,1 procent av föräldraledigheten. Pappaledigheten i länet var högst i Munkfors, där 31,4 procent av den samlade tiden togs ut av männen. Lägst var andelen i Eda, 15,2 procent.

Kvinnor som grupp tar större ansvar för barnen än vad män gör och i ett arbetsliv som ännu inte är fullt föräldravänligt hamnar kvinnorna efter i löne- och karriärhänseende. Ett föräldravänligt arbetsliv är en av de viktigaste nycklarna till ett jämställt samhälle, och här finns det mycket kvar att göra.

Tre av fyra av Unionens medlemmar anser att det är mycket viktigt att det tas hänsyn till ansvaret att hämta och lämna barnen när möten bokas in, men bara hälften är nöjda med hur det ser ut idag. Bara fyra av tio anser att ledningen föregår med gott exempel när det gäller föräldraledighet, vabb eller vobb (möjligheten att jobba hemifrån när ett barn är sjukt istället för att vabba med ersättning från Försäkringskassan). Bara en av tio tillfrågade bedömer att chefer kompetensutvecklas kring åtgärder som kan bidra till ett mer föräldravänligt arbetsliv.

Vi hoppas att alla arbetsgivare i Värmland tänker igenom hur arbetsplatsen kan bli mer föräldravänlig. Till exempel genom att:

- arbetsgivarna ser över sina villkor så att de också passar småbarnsföräldrar

- arbetsplatserna har en policy med rutiner och handlingsplaner för föräldralediga

- medlemmarna får ett ökat inflytande över sin arbetstid liksom var arbetet utförs

- chefer föregår med gott exempel vid föräldraledighet

Fackförbundet Unionen, som organiserar tjänstemän på den privata arbetsmarknaden, har under flera år frågat medlemmarna hur de ser på möjligheten att kombinera arbete och föräldraskap. I några avseenden går utvecklingen åt rätt håll. Det blir mindre och mindre vanligt att man får frågan på en anställningsintervju om man planerar att skaffa barn. Fler får idag också del av löneökningar under sin föräldraledighet jämfört med år 2012 då Unionen ställde samma fråga.

Statistiken visar att andelen pappor som tar ut föräldrapenningdagar ökat mellan 2003-2013. Men, samtidigt är Värmland bland de sämsta länen i landet när det gäller detta. En färsk rapport från TCO visar att under 2013 tog männen i Sverige ut 24,8 procent av föräldradagarna. Högst var andelen i Västerbotten med 28,1 procent, medan papporna i Värmland tog ut 23,1 procent av föräldraledigheten. Pappaledigheten i länet var högst i Munkfors, där 31,4 procent av den samlade tiden togs ut av männen. Lägst var andelen i Eda, 15,2 procent.

Kvinnor som grupp tar större ansvar för barnen än vad män gör och i ett arbetsliv som ännu inte är fullt föräldravänligt hamnar kvinnorna efter i löne- och karriärhänseende. Ett föräldravänligt arbetsliv är en av de viktigaste nycklarna till ett jämställt samhälle, och här finns det mycket kvar att göra.

Tre av fyra av Unionens medlemmar anser att det är mycket viktigt att det tas hänsyn till ansvaret att hämta och lämna barnen när möten bokas in, men bara hälften är nöjda med hur det ser ut idag. Bara fyra av tio anser att ledningen föregår med gott exempel när det gäller föräldraledighet, vabb eller vobb (möjligheten att jobba hemifrån när ett barn är sjukt istället för att vabba med ersättning från Försäkringskassan). Bara en av tio tillfrågade bedömer att chefer kompetensutvecklas kring åtgärder som kan bidra till ett mer föräldravänligt arbetsliv.

Vi hoppas att alla arbetsgivare i Värmland tänker igenom hur arbetsplatsen kan bli mer föräldravänlig. Till exempel genom att:

- arbetsgivarna ser över sina villkor så att de också passar småbarnsföräldrar

- arbetsplatserna har en policy med rutiner och handlingsplaner för föräldralediga

- medlemmarna får ett ökat inflytande över sin arbetstid liksom var arbetet utförs

- chefer föregår med gott exempel vid föräldraledighet

  • Magnus Hildebrand

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.