2015-01-18 14:25

2015-01-20 22:41

Vem kallar man rasist?

REPLIK: Problem när alla dras över en kam

När det gäller Sverigedemokraterna så är deras offentliga inställning mycket lik ren rasism.

På sidan 27 i deras principförklaring från 2011, uppdaterad 2014 heter det att ”invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad”. Det skrivs alltså att specifikt invandringen från muslimska länder ska begränsas, inte invandringen generellt. Då är vi inne på att dra hela nationaliteter och folkgrupper över en kam, så mycket närmare rasism går det inte att komma.

Sverigedemokraterna är också det enda svenska parti som ser invandringen enbart som en kostnad, liksom signaturen ”En så kallad rasist”. Verkligheten är att kostnaderna överstiger inkomsterna i extrema kristider med många oroshärdar i världen. På sikt så behövs de invandrades skattepengar och pensionsinbetalningar för att hålla vårt land igång. Vi ”svenskar” är för dåliga på att reproducera oss själva så befolkningen får proportionellt för många gamla. En stor del av flyktingarna återvänder också historiskt till sina hemländer när normaltillstånd åter blivit en verklighet. Har de då blivit vettigt behandlade så ger det i sig en bra bild internationellt av vårt land.

”En så kallad rasist” har också en förmåga att dra alla i vissa grupper över en kam. Så till exempel de syrianer som placerades på det gamla artilleriskjutfältet Grytan utanför Östersund. Alla i gruppen var inte kritiska utan uttalade sig om att de var tacksamma att få en plats och de bad till och med om ursäkt för det beteende som utmynnade från en del andra av de asylsökande.

Vidare så anser signaturen ”En så kallad rasist” att många av de asylsökande från Syrien eller om han/hon menar de asylsökande i allmänhet är lycksökare med skumma motiv. Helt säkert så stämmer det, lika säkert som att de svenska emigranterna som lämnade vårt land under svåra tider hade en hel del kriminella och på annat sätt ljusskygga personer i följe.

Det får däremot inte vara en legitim grund för att fördöma hela nationaliteter och folkgrupper. Så vi får hoppas att ”En så kallad rasist” menar att alla kriminella oavsett nationalitet ska nekas uppehållstillstånd eller om det gäller svenskar utresetillstånd och inte att speciella nationaliteter ska anses kriminella överlag, för då är en så kallad rasist, just det en rasist.

Pensionären Göran Olofsson

På sidan 27 i deras principförklaring från 2011, uppdaterad 2014 heter det att ”invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad”. Det skrivs alltså att specifikt invandringen från muslimska länder ska begränsas, inte invandringen generellt. Då är vi inne på att dra hela nationaliteter och folkgrupper över en kam, så mycket närmare rasism går det inte att komma.

Sverigedemokraterna är också det enda svenska parti som ser invandringen enbart som en kostnad, liksom signaturen ”En så kallad rasist”. Verkligheten är att kostnaderna överstiger inkomsterna i extrema kristider med många oroshärdar i världen. På sikt så behövs de invandrades skattepengar och pensionsinbetalningar för att hålla vårt land igång. Vi ”svenskar” är för dåliga på att reproducera oss själva så befolkningen får proportionellt för många gamla. En stor del av flyktingarna återvänder också historiskt till sina hemländer när normaltillstånd åter blivit en verklighet. Har de då blivit vettigt behandlade så ger det i sig en bra bild internationellt av vårt land.

”En så kallad rasist” har också en förmåga att dra alla i vissa grupper över en kam. Så till exempel de syrianer som placerades på det gamla artilleriskjutfältet Grytan utanför Östersund. Alla i gruppen var inte kritiska utan uttalade sig om att de var tacksamma att få en plats och de bad till och med om ursäkt för det beteende som utmynnade från en del andra av de asylsökande.

Vidare så anser signaturen ”En så kallad rasist” att många av de asylsökande från Syrien eller om han/hon menar de asylsökande i allmänhet är lycksökare med skumma motiv. Helt säkert så stämmer det, lika säkert som att de svenska emigranterna som lämnade vårt land under svåra tider hade en hel del kriminella och på annat sätt ljusskygga personer i följe.

Det får däremot inte vara en legitim grund för att fördöma hela nationaliteter och folkgrupper. Så vi får hoppas att ”En så kallad rasist” menar att alla kriminella oavsett nationalitet ska nekas uppehållstillstånd eller om det gäller svenskar utresetillstånd och inte att speciella nationaliteter ska anses kriminella överlag, för då är en så kallad rasist, just det en rasist.

Pensionären Göran Olofsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.