2015-01-18 14:25

2015-01-20 22:41

Reducera stammen så att friskt blod får effekt

SVERIGE: Det sägs att vargstammen är inavladOwe Walter

Det sägs från ”experthåll” (bland annat Naturskyddsföreningen) att vår vargstam är starkt inavlad! En fråga: vilka djur väljer en djuruppfödare att använda i sin avel?

Ja, inte väljer man väl starkt inavlade djur vad jag kan förstå! Jag ställde den frågan + ett antal andra till Naturskyddsföreningen tidigare ordförande Mikael Karlsson (utbildad agronom) men fick inget svar på just den frågan!

För man in EN varg med nytt blod i ett bestånd av ca 400 inavlade individer, så blir den teoretiska effekten 0.25%! Skulle den inavlade stammen halveras, skulle effekten av nya gener fördubblas. Varför denna omsorg om en vargstam som man påstår har en inavlingsgrad där individerna är ”mer släkt än syskon” (citat Naturskyddsföreningen)?

Om man vill ha en frisk vargstam borde stammen reduceras så att nytt blod får större effekt på aveln. Det måste vara ett långsiktigt bättre alternativ för stammens överlevnad och hälsa. För övrigt så kan man väl knappast påstå att vargen är ett utrotningshotat djur. Den förekommer ju allmänt i många länder och världsdelar. Och, 370 vargar spridda över hela Sverige är inget problem.

370 vargar i en femte- eller sjättedel av Sverige kan vara det! Dessutom, och det pratas det inte om, reduceras tillgången på nyttigt viltkött för svenska hushåll som då ska kompenseras med bland annat antibiotikamättat kött från tveksamt uppfödda/transporterade grisar, kycklingar mm.

Ja, inte väljer man väl starkt inavlade djur vad jag kan förstå! Jag ställde den frågan + ett antal andra till Naturskyddsföreningen tidigare ordförande Mikael Karlsson (utbildad agronom) men fick inget svar på just den frågan!

För man in EN varg med nytt blod i ett bestånd av ca 400 inavlade individer, så blir den teoretiska effekten 0.25%! Skulle den inavlade stammen halveras, skulle effekten av nya gener fördubblas. Varför denna omsorg om en vargstam som man påstår har en inavlingsgrad där individerna är ”mer släkt än syskon” (citat Naturskyddsföreningen)?

Om man vill ha en frisk vargstam borde stammen reduceras så att nytt blod får större effekt på aveln. Det måste vara ett långsiktigt bättre alternativ för stammens överlevnad och hälsa. För övrigt så kan man väl knappast påstå att vargen är ett utrotningshotat djur. Den förekommer ju allmänt i många länder och världsdelar. Och, 370 vargar spridda över hela Sverige är inget problem.

370 vargar i en femte- eller sjättedel av Sverige kan vara det! Dessutom, och det pratas det inte om, reduceras tillgången på nyttigt viltkött för svenska hushåll som då ska kompenseras med bland annat antibiotikamättat kött från tveksamt uppfödda/transporterade grisar, kycklingar mm.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.