2015-01-15 09:24

2015-01-20 22:46

Regler till för att brytas?

LAGAR

Enligt mitt förmenande borde alla förbud som ingen efterlever och som inte våra myndigheter följer upp avskaffas. Exempel på dessa är tomgångskörningen, de nya reglerna om högsta hastighet i stadskärnan samt inte minst att folk att folk kör in på gågatorna i staden. Varje dag ser jag exempelvis människor som kör in med sina bilar för att ta ut pengar på Nordeas bankomat. I Palmviken ser jag också varje dag hur folk parkerar där färdtjänst och lastbilar ska parkera. Förbudet för cyklister att cykla på trottoarer och mot enkelriktad ska jag inte skriva om. De oftast glada cyklisterna med hjälm kan tydligen bryta mot alla lagar och förordningar utan någon som helst risk för påföljder. Anarkin verkar välkomnas av de ansvariga.

Hans-Erik Sjöberg

Enligt mitt förmenande borde alla förbud som ingen efterlever och som inte våra myndigheter följer upp avskaffas. Exempel på dessa är tomgångskörningen, de nya reglerna om högsta hastighet i stadskärnan samt inte minst att folk att folk kör in på gågatorna i staden. Varje dag ser jag exempelvis människor som kör in med sina bilar för att ta ut pengar på Nordeas bankomat. I Palmviken ser jag också varje dag hur folk parkerar där färdtjänst och lastbilar ska parkera. Förbudet för cyklister att cykla på trottoarer och mot enkelriktad ska jag inte skriva om. De oftast glada cyklisterna med hjälm kan tydligen bryta mot alla lagar och förordningar utan någon som helst risk för påföljder. Anarkin verkar välkomnas av de ansvariga.

Hans-Erik Sjöberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.