2015-01-05 16:05

2015-01-20 22:46

Migration och integration diskuteras hela tiden

ARVIKA: Retoriken skiljer åt

Replik. Jag förstår inte Wettmark (M). I sociala medier, tidningar, radio, tv, valstugor, insändarsidor kort sagt, överallt och hela tiden så har invandring och integration diskuterats.

Alliansen verkar dessvärre ha börjat apa efter SD för att kunna få sin bit av den bruna populistkakan där ”enkla lösningar” och ”Intetsägande argumentation” utgör de viktigaste recepten och i moderaternas och Kristdemokraternas fall så har desperation på grund av dåliga valresultat reaktiverat de mörkblå rötterna. Frågan är inte OM migrations och integrationspolitiken diskuteras, den diskuteras hela tiden. Frågan är snarare HUR den diskuteras och vad den ställs i relation till. Så fort man inte följer SD-retoriken inom dessa sakfrågor så menar flera att man blundar för frågan vilket är en lögn som upprepats så många gånger så att många själva tror på den. De synpunkter Wettmark skriver är ett försök att hala in SD väljare genom att med floskler utge sig för att vara konstruktiv.

Ärligt, Säg det parti som INTE anser att jobb och god svenska är en viktig del av integrationen? Alliansen plockade bort ansvaret för svenskundervisning hos migrationsverket för att i nästa andetag viska om språktester vilket är ännu märkligare i sammanhanget. Jag är dock givetvis enig kring att vi måste bli bättre på att tillvarata nyanländas kompetenser och färdigheter. Detta får emellertid ALDRIG bli en måttstock på en människas värde eller skapa en viss förtur in till Sverige.

Det vi bör fråga oss är snarare vad 140 miljarder i skattesänkningar och ökade klassklyftor skapat för effekter i samhället medan skyddsnätet krymper och de sociala orättvisorna ökat i alliansens Sverige. Hur rimligt är det med att invandrad arbetskraft exploateras utan kollektivavtal och då konkurrerar ut seriösa företag, något som en antifacklig allians inte alls ifrågasätter. Vänsterpartiet vill att även invandrad arbetskraft ska omfattas av svenska kollektivavtal för att motverka denna exploatering och för att säkra ALLA arbetares rättigheter i landet Sverige, oavsett ursprung eller medborgarstatus. Jag förstår inte heller hur fler skattesänkningar och ytterligare statlig passivitet i finanspolitiken ska kunna skapa ökad tillväxt när nu räntan är rekordlåg och vi ser ökande deflationstendenser samt låg investeringsvilja hos företag (även hög belåning hos hushåll). En högerslentrian från alliansen som innebär samma haltande mot ett orättvisare samhälle (med stöd av SD). Skattesänkningar och avregleringar som endast gynnat de rikaste och knappast de som behövt mest hjälp i samhället. Vi behöver en enhetsskola för alla elever och inte vissa, vi behöver ökat bostadsbyggande för att motverka ekonomisk segregation och gentrifiering. Det krävs överhuvudtaget ökade investeringar för grön omställning, utbildning, äldreomsorg, kollektivtrafik för att minska på arbetslösheten. Så löser vi inte bara integrationen utan så även de andra negativa effekterna som ett samhälle med höga klassklyftor innebär.

Alliansen verkar dessvärre ha börjat apa efter SD för att kunna få sin bit av den bruna populistkakan där ”enkla lösningar” och ”Intetsägande argumentation” utgör de viktigaste recepten och i moderaternas och Kristdemokraternas fall så har desperation på grund av dåliga valresultat reaktiverat de mörkblå rötterna. Frågan är inte OM migrations och integrationspolitiken diskuteras, den diskuteras hela tiden. Frågan är snarare HUR den diskuteras och vad den ställs i relation till. Så fort man inte följer SD-retoriken inom dessa sakfrågor så menar flera att man blundar för frågan vilket är en lögn som upprepats så många gånger så att många själva tror på den. De synpunkter Wettmark skriver är ett försök att hala in SD väljare genom att med floskler utge sig för att vara konstruktiv.

Ärligt, Säg det parti som INTE anser att jobb och god svenska är en viktig del av integrationen? Alliansen plockade bort ansvaret för svenskundervisning hos migrationsverket för att i nästa andetag viska om språktester vilket är ännu märkligare i sammanhanget. Jag är dock givetvis enig kring att vi måste bli bättre på att tillvarata nyanländas kompetenser och färdigheter. Detta får emellertid ALDRIG bli en måttstock på en människas värde eller skapa en viss förtur in till Sverige.

Det vi bör fråga oss är snarare vad 140 miljarder i skattesänkningar och ökade klassklyftor skapat för effekter i samhället medan skyddsnätet krymper och de sociala orättvisorna ökat i alliansens Sverige. Hur rimligt är det med att invandrad arbetskraft exploateras utan kollektivavtal och då konkurrerar ut seriösa företag, något som en antifacklig allians inte alls ifrågasätter. Vänsterpartiet vill att även invandrad arbetskraft ska omfattas av svenska kollektivavtal för att motverka denna exploatering och för att säkra ALLA arbetares rättigheter i landet Sverige, oavsett ursprung eller medborgarstatus. Jag förstår inte heller hur fler skattesänkningar och ytterligare statlig passivitet i finanspolitiken ska kunna skapa ökad tillväxt när nu räntan är rekordlåg och vi ser ökande deflationstendenser samt låg investeringsvilja hos företag (även hög belåning hos hushåll). En högerslentrian från alliansen som innebär samma haltande mot ett orättvisare samhälle (med stöd av SD). Skattesänkningar och avregleringar som endast gynnat de rikaste och knappast de som behövt mest hjälp i samhället. Vi behöver en enhetsskola för alla elever och inte vissa, vi behöver ökat bostadsbyggande för att motverka ekonomisk segregation och gentrifiering. Det krävs överhuvudtaget ökade investeringar för grön omställning, utbildning, äldreomsorg, kollektivtrafik för att minska på arbetslösheten. Så löser vi inte bara integrationen utan så även de andra negativa effekterna som ett samhälle med höga klassklyftor innebär.

  • Mattias Forsberg (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.