2014-12-22 10:40

2015-01-20 22:39

Råd med opposition?

POLITIK

Politiker ä tå en aen sôrt

som utstudera å lure

Minne kan va tämle kôrt

å på sanninga vill di fure

– Välj mäg jä jobber utta lön

pänningera kan brukes bätter

Nej förresten dä vore te

å slänge dom i sjön

jä vill att ha dom när jä tänker ätter...


Thomas Calais

Politiker ä tå en aen sôrt

som utstudera å lure

Minne kan va tämle kôrt

å på sanninga vill di fure

– Välj mäg jä jobber utta lön

pänningera kan brukes bätter

Nej förresten dä vore te

å slänge dom i sjön

jä vill att ha dom när jä tänker ätter...


Thomas Calais

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.