2014-12-22 10:41

2015-01-20 22:39

Geriatrisk kompetens finns

VÄRMLAND: Sjukvård

Svar till A Nordmark. Läkare på vårdcentralerna som är specialister i allmänmedicin har kompetens att göra en utredning om en patient söker för minnesstörning. Till sin hjälp i utredningen har läkare till exempel arbetsterapeut och kommunens demenssköterska. Läkaren kan även ge läkemedelsbehandling om detta behövs.

I de fall läkaren bedömer att patienten behöver en utvidgad utredning finns möjlighet att remittera till en minnesmottagning, där det finns samlad specialistkompetens.

På vårdcentralen i Arvika finns det en egen minnesmottagning då vi haft fördelen att ha en distriktsläkare som även är geriatriker. Geriatriker är idag en bristvara. Arvika kommuns demensteam arbetar i nära samarbete med minnesmottagningen och kommunens demenssköterska träffar ofta patienter tillsammans med läkaren. En geriatriker är specialist inom området åldrandets sjukdomar där demens ingår.

När det gäller din upplevelse av utebliven respons vill jag gärna att du kontaktar mig, så att vi kan reda ut det. Du når mig via landstingets växel på 054-61 50 00.


Mia Mossberg

verksamhetschef för vårdcentralerna i västra Värmland

I de fall läkaren bedömer att patienten behöver en utvidgad utredning finns möjlighet att remittera till en minnesmottagning, där det finns samlad specialistkompetens.

På vårdcentralen i Arvika finns det en egen minnesmottagning då vi haft fördelen att ha en distriktsläkare som även är geriatriker. Geriatriker är idag en bristvara. Arvika kommuns demensteam arbetar i nära samarbete med minnesmottagningen och kommunens demenssköterska träffar ofta patienter tillsammans med läkaren. En geriatriker är specialist inom området åldrandets sjukdomar där demens ingår.

När det gäller din upplevelse av utebliven respons vill jag gärna att du kontaktar mig, så att vi kan reda ut det. Du når mig via landstingets växel på 054-61 50 00.


Mia Mossberg

verksamhetschef för vårdcentralerna i västra Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.