2014-12-22 10:41

2015-01-20 22:45

Budgeten skulle förändra färdriktningen

RIKSPOLITIK: Demonstrativ makt

Replik. Johan Chytraeus (FP) skriver att högerregeringen haft ett framgångsrikt styre i 8 år, men jag tycker inte det är sant.

Det extra val som regeringen har utlyst till i mars nästa år blir en folkomröstning om tillförsikten – till varandra, till samhället och till Sverige.

Antingen bygger vi ett land där vi kan lita på att välfärden fungerar, att jobben kommer, att rasisterna inte får inflytande och att ekonomin växer, eller så river vi ned det som återstår av välfärden, jobben och solidariteten.

Den budget som nu inte kan genomföras innehöll bland annat fler anställda i äldreomsorgen, mer resurser till förlossningsvården, gratis medicin för alla barn, förbättringar av sjukförsäkringen och investeringar för fler och bättre jobb.

Det är vad som går förlorat för att den politiska högern och Sverigedemokraterna nu väljer att spela spel i stället för att ta ansvar för Sverige. Sverigedemokraterna har nu visat sitt rätta ansikte som de hycklare de är. De valde att rösta ner en budget med mer resurser till äldrevården, sänkt skatt och höjt bostadstillägg för pensionärer, och högre a-kassa bara för att visa demonstrativ makt.

Vänsterpartiethar tagit ansvar för det svåra parlamentariska läge som uppstod efter valet. V har förhandlat fram en budget med regeringen som skulle ha förändrat färdriktningen för Sverige. En budget som innehöll en långsiktig och stabil finansiering till kvinnojourerna, utökat stöd till barnomsorg på obekväm arbetstid och höjd lägsta ersättning i föräldraförsäkringen. Det är viktiga feministiska reformer som nu har stoppats av högern, det vill säga Alliansen och Sverigedemokraterna.

V hade hoppats att det skulle gå att undvika extra val och vi hade varit beredda att fortsätta samtala, kompromissa och förhandla. Men V är redo för en ny valrörelse. V kommer inte att backa undan från de grundläggande värderingar som måste bygga framtidens Sverige: omtanke, rättvisa och solidaritet. V är garanten för en feministisk budget för minskade inkomstskillnader och för en välfärd att lita på utan vinstintressen.


Claes Axelson (V)

Det extra val som regeringen har utlyst till i mars nästa år blir en folkomröstning om tillförsikten – till varandra, till samhället och till Sverige.

Antingen bygger vi ett land där vi kan lita på att välfärden fungerar, att jobben kommer, att rasisterna inte får inflytande och att ekonomin växer, eller så river vi ned det som återstår av välfärden, jobben och solidariteten.

Den budget som nu inte kan genomföras innehöll bland annat fler anställda i äldreomsorgen, mer resurser till förlossningsvården, gratis medicin för alla barn, förbättringar av sjukförsäkringen och investeringar för fler och bättre jobb.

Det är vad som går förlorat för att den politiska högern och Sverigedemokraterna nu väljer att spela spel i stället för att ta ansvar för Sverige. Sverigedemokraterna har nu visat sitt rätta ansikte som de hycklare de är. De valde att rösta ner en budget med mer resurser till äldrevården, sänkt skatt och höjt bostadstillägg för pensionärer, och högre a-kassa bara för att visa demonstrativ makt.

Vänsterpartiethar tagit ansvar för det svåra parlamentariska läge som uppstod efter valet. V har förhandlat fram en budget med regeringen som skulle ha förändrat färdriktningen för Sverige. En budget som innehöll en långsiktig och stabil finansiering till kvinnojourerna, utökat stöd till barnomsorg på obekväm arbetstid och höjd lägsta ersättning i föräldraförsäkringen. Det är viktiga feministiska reformer som nu har stoppats av högern, det vill säga Alliansen och Sverigedemokraterna.

V hade hoppats att det skulle gå att undvika extra val och vi hade varit beredda att fortsätta samtala, kompromissa och förhandla. Men V är redo för en ny valrörelse. V kommer inte att backa undan från de grundläggande värderingar som måste bygga framtidens Sverige: omtanke, rättvisa och solidaritet. V är garanten för en feministisk budget för minskade inkomstskillnader och för en välfärd att lita på utan vinstintressen.


Claes Axelson (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.