2014-12-10 09:42

2015-01-20 22:43

Mobilkultur i vården?

MOBILKULTUR

Till verksamhetschefen på Akkva: Vid ett flertal besök hos släkting som vårdats på din avdelning Akkva har jag uppmärksammat vid flera tillfällen att några i personalen oftar tar till sin mobiltelefon vid första bästa tillfälle och ”kollar” – och blir lätt frånvarande – vad som händer ute i världen.

Måste fråga dig, ingår detta i deras arbetsuppgifter? Jag tycker inte det ser seriöst ut att skyndsamt kolla mobilen eller iphonen hela tiden.

Vad jag fått lära mig, ingen mobil får helst inte vara påslagen inom sjukhuset. Dit måste även Akkva höra.

Iphone är den undantagen, den kan man även ringa på. Ska inte privata telefonen som personal innehar vara avslagen eller förvarad på annan plats än i fickan, då man utför sitt arbete?

Förvånad skattebetalare

Till verksamhetschefen på Akkva: Vid ett flertal besök hos släkting som vårdats på din avdelning Akkva har jag uppmärksammat vid flera tillfällen att några i personalen oftar tar till sin mobiltelefon vid första bästa tillfälle och ”kollar” – och blir lätt frånvarande – vad som händer ute i världen.

Måste fråga dig, ingår detta i deras arbetsuppgifter? Jag tycker inte det ser seriöst ut att skyndsamt kolla mobilen eller iphonen hela tiden.

Vad jag fått lära mig, ingen mobil får helst inte vara påslagen inom sjukhuset. Dit måste även Akkva höra.

Iphone är den undantagen, den kan man även ringa på. Ska inte privata telefonen som personal innehar vara avslagen eller förvarad på annan plats än i fickan, då man utför sitt arbete?

Förvånad skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.