2015-06-13 06:00

2015-06-15 12:51

På exkursion till Fredros

FÖRENINGSNYTT: Stenrika Amatörgeologer

Stenrika Amatörgeologer från Arvika har återigen varit på exkursion och nu till Källargruvorna öster om Fredros.

På Asphöjdens sluttning mot sjön Mången finns gruvbrytningar som kallas Källargruvorna. I sluttningen mot norr är gruvvarpen betydande. Högt upp på den flata hällen finns ett djupt schakt med ytmått tre gånger tre meter samt två äldre tillmakade, flacka och breda ingångar till brytrum. Malmen består av kopparkis.

Under åren 1839-1848 skall enligt uppgift drygt 13 ton koppar ha utvunnits ur gruvorna i området. Verksamheten upphörde på grund av svårigheter vid smältningen av den kvartsbindiga malmen. En spännande plats att uppleva och komma till för alla kulturintresserade. En givande dag för oss amatörgeologer.

Färden fortsatte till kopparhyttsruiner från tidigt 1700-tal vid Fredros gamla hjulkvarn. Här har funnits kopparhytta och hammare för kopparsmide och senare stångjärnshammare för järnsmide.

1860 uppfördes på denna plats Fredros hjulkvarn som blev nedlagd under 1940-talet.

Timmerrännor ifrån tidigare flottningsepok finns här att beskåda. En sevärd plats strax intill vägen mellan Fredros och Hundviken i Gräsmark.

Ett bra tips för natur- och kulturintresserade familjer att ha som utflyktsmål i sommar.

På Asphöjdens sluttning mot sjön Mången finns gruvbrytningar som kallas Källargruvorna. I sluttningen mot norr är gruvvarpen betydande. Högt upp på den flata hällen finns ett djupt schakt med ytmått tre gånger tre meter samt två äldre tillmakade, flacka och breda ingångar till brytrum. Malmen består av kopparkis.

Under åren 1839-1848 skall enligt uppgift drygt 13 ton koppar ha utvunnits ur gruvorna i området. Verksamheten upphörde på grund av svårigheter vid smältningen av den kvartsbindiga malmen. En spännande plats att uppleva och komma till för alla kulturintresserade. En givande dag för oss amatörgeologer.

Färden fortsatte till kopparhyttsruiner från tidigt 1700-tal vid Fredros gamla hjulkvarn. Här har funnits kopparhytta och hammare för kopparsmide och senare stångjärnshammare för järnsmide.

1860 uppfördes på denna plats Fredros hjulkvarn som blev nedlagd under 1940-talet.

Timmerrännor ifrån tidigare flottningsepok finns här att beskåda. En sevärd plats strax intill vägen mellan Fredros och Hundviken i Gräsmark.

Ett bra tips för natur- och kulturintresserade familjer att ha som utflyktsmål i sommar.