2018-05-15 17:23

2018-05-15 17:23

Nytt förslag för Eda Glasbruk

EDA GLASBRUK: Mindre byggrätt och tydliga avskärmningar

Efter höstens nej till en ny detaljplan för Eda Glasbruk har vissa ändringar gjorts för att se om det går att enas kring en plan för området.

– Planen är densamma, men det har gjorts en del justeringar i exploateringsavtalet, säger Jan-Erik Eriksson, chef för Eda kommuns samhällsbyggnadsavdelning.

Syftet med en ny detaljplan är, dels att ge butiken Eda supermarket möjlighet att bygga ut, dels att förbättra trafiksituationen i området, inklusive in- och utfarten till riksväg 61.

Justeringar

I exploateringsavtalet, som är skrivet mellan Eda kommun och Eda supermarket AB, har vissa tillägg gjorts jämfört med tidigare. Man har minskat byggrätten från 2600 till 2100 kvadratmeter. Närmast boende grannar ska bjudas in till samråd angående hur avskärmningar och planteringar ska utformas gentemot tillbyggnaden för att den ska påverka omgivningen mindre. Trafiken på lokalgatan ska vara prioriterad i förhållande till kundtrafiken.

Det är de förändringar som gjorts sen förslaget fördes fram i höstas, men då avslogs i kommunfullmäktige med minsta möjliga marginal. Avslaget motiverades med hänvisning till starka protester från grupper av boende som ansåg att de skulle få sin boendemiljö försämrad om Eda supermarket tilläts bygga ut.

Men efter beslutet kom kritik inte bara från Eda supermarket, utan även från Eda näringslivsförening, privatpersoner och politiker som hade velat att planen skulle antas.

En del av kritiken berodde på att exploateringsplanerna var kopplade till en förbättring av trafiksituationen vid korsningen Rastavägen- riksväg 61 som man nu var rädd att gå miste om.

Vänsterfiler

Enligt planförslaget ska exploatören bekosta en breddning av Rastavägen vid utfarten mot 61:an för att göra plats för två filer, en för trafik som ska svänga söderut och en för norrgående trafik. Exploatören ska också stå för de åtgärder som behövs på riksvägen för att förbättra trafiksituationen, så som iordningställande av filer för att underlätta vänstersväng både in till handelsplatsen och ut från den.

Det största problemet i den trånga korsningen är vänstersvängande fordon som stoppar upp trafiken.

Eda kommun ska stå för anläggandet av en ny lokalgata och gång- och cykelväg. Enligt den gamla planen för området – som fortfarande gäller eftersom ingen ny antagits – ska det dras en ny lokalgata bakom Eda Folkets park. I dag går Rastavägen precis intill butiken och genom parkeringen, vilket man vill komma bort ifrån.

I det nya förslaget dras gatan om mellan Skråköpingsvägen och Glasbruksvägen, längre bort från butiken, men framför Folkets park.

– Det blir vid dagens nedre parkering som gatan kommer att gå, säger Jan-Erik Eriksson som tillägger att skogsområdet då kan bevaras.

Vid kommunstyrelsens möte på torsdag ska politikerna ta ställning till ändringarna för Eda Glasbruk.

– Planen är densamma, men det har gjorts en del justeringar i exploateringsavtalet, säger Jan-Erik Eriksson, chef för Eda kommuns samhällsbyggnadsavdelning.

Syftet med en ny detaljplan är, dels att ge butiken Eda supermarket möjlighet att bygga ut, dels att förbättra trafiksituationen i området, inklusive in- och utfarten till riksväg 61.

Justeringar

I exploateringsavtalet, som är skrivet mellan Eda kommun och Eda supermarket AB, har vissa tillägg gjorts jämfört med tidigare. Man har minskat byggrätten från 2600 till 2100 kvadratmeter. Närmast boende grannar ska bjudas in till samråd angående hur avskärmningar och planteringar ska utformas gentemot tillbyggnaden för att den ska påverka omgivningen mindre. Trafiken på lokalgatan ska vara prioriterad i förhållande till kundtrafiken.

Det är de förändringar som gjorts sen förslaget fördes fram i höstas, men då avslogs i kommunfullmäktige med minsta möjliga marginal. Avslaget motiverades med hänvisning till starka protester från grupper av boende som ansåg att de skulle få sin boendemiljö försämrad om Eda supermarket tilläts bygga ut.

Men efter beslutet kom kritik inte bara från Eda supermarket, utan även från Eda näringslivsförening, privatpersoner och politiker som hade velat att planen skulle antas.

En del av kritiken berodde på att exploateringsplanerna var kopplade till en förbättring av trafiksituationen vid korsningen Rastavägen- riksväg 61 som man nu var rädd att gå miste om.

Vänsterfiler

Enligt planförslaget ska exploatören bekosta en breddning av Rastavägen vid utfarten mot 61:an för att göra plats för två filer, en för trafik som ska svänga söderut och en för norrgående trafik. Exploatören ska också stå för de åtgärder som behövs på riksvägen för att förbättra trafiksituationen, så som iordningställande av filer för att underlätta vänstersväng både in till handelsplatsen och ut från den.

Det största problemet i den trånga korsningen är vänstersvängande fordon som stoppar upp trafiken.

Eda kommun ska stå för anläggandet av en ny lokalgata och gång- och cykelväg. Enligt den gamla planen för området – som fortfarande gäller eftersom ingen ny antagits – ska det dras en ny lokalgata bakom Eda Folkets park. I dag går Rastavägen precis intill butiken och genom parkeringen, vilket man vill komma bort ifrån.

I det nya förslaget dras gatan om mellan Skråköpingsvägen och Glasbruksvägen, längre bort från butiken, men framför Folkets park.

– Det blir vid dagens nedre parkering som gatan kommer att gå, säger Jan-Erik Eriksson som tillägger att skogsområdet då kan bevaras.

Vid kommunstyrelsens möte på torsdag ska politikerna ta ställning till ändringarna för Eda Glasbruk.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.