2018-01-16 09:21

2018-01-17 08:27

Fler ska börja jobba heltid

ARVIKA: Start för heltidsprojektet 100% Arvika

(UPPDATERAD) Arvika kommun startar heltidsprojektet 100% Arvika. När det avslutas om tre år ska andelen heltidsarbetande ha ökat från 56 till 75 procent.

Flera syften med projektet nämns. Ökad jämställdhet bland kommunens anställda, fler behöver jobba mer i framtiden för att klara behovet av personal, och ökad kvalitet på verksamheten.

– Handlingsplanen är klubbad och klar. Nu påbörjas det stora arbetet. Vi har på oss till 2021 att uppnå målen, säger Karolina Cederberg på kommunens personalavdelning och projektledare för 100 % Arvika.

Centralt avtal

Planen utgår från en överenskommelse på riksnivå mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och fackförbundet Kommunal. Projektet berör till att börja med endast Kommunals yrkesgrupper som jobbar inom Arvika kommun. Den största gruppen finns inom vård och omsorg, men även grupper inom lärande och stöd berörs.

Den centrala överenskommelsen innehåller tre mål: Alla nyanställda ska anställas på heltid. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. För de som redan har heltid i botten av sin anställning, men valt att jobba deltid, ska man eftersträva heltid.

Utöver de centrala målen har Arvika också fastställt lokala mål. Dit hör att andelen heltidsarbetande ska öka från 56 till 75 procent innan projektet avslutas i maj 2021.

– Och att alla som nyanställs ska anställas på heltid från och med januari 2019. Det är ett steg på väg till det centrala målet, där vi valt att ange en tid. Sen kommer vi successivt att erbjuda alla deltidsanställda heltid, det kommer vi att göra lite i etapper, men det ska ske innan 2021.

Vad händer närmast? Hur går man vidare i projektet?

– Vi börjar med en kartläggning hur det ser ut i dag. Alla som jobbar deltid inom Kommunals yrkesgrupper kommer att få en enkät. Vi vill veta om man skulle vilja arbeta mer och vad arbetsgivaren kan göra för att man ska vilja det. Varför jobbar man deltid? Om det finns arbetsmiljöorsaker till det eller om det finns privata orsaker?

Jämställdhetsaspekt

Inom vård och omsorg har man redan rätt till önskad sysselsättningsgrad fortsätter Karolina Cederberg.

– Men det är bara 36,9 procent som är heltidsarbetande i dag. Där får vi försöka stimulera fler till heltidsarbete. I övriga verksamheter är siffran högre. 56 procent för hela kommunen.

Kommunen vill ha fler som jobbar heltid, av flera skäl.

– Jämställdhetsaspekten är viktig. Oftast är det kvinnorna som jobbar deltid. Det påverkar inkomsten, sjukpenningen och pensionen, och det leder till att det blir svårare att försörja sig själv.

Men fler heltidsanställningar ses också som en ödesfråga för kommunen när det gäller att klara framtida kompetensförsörjning.

– Där ligger en stor del i det hela. Vi kommer inte att klara det bara genom att nyrekrytera. Den personal vi redan har behöver jobba mer.

Bara till följd av pensionsavgångar kommer Arvika kommun att behöva rekrytera 374 nya medarbetare fram till 2021.

– Sen tror vi det ger bättre kvalitet och kontinuitet i de tjänster vi erbjuder.

Fler som jobbar heltid minskar behovet av visstidsanställda och timanställda, vilket man bedömer ska leda till ökad kontinuitet i verksamheten.

Vad räknar man med att det kommer att kosta att genomföra projektet?

– Det finns en viss risk att det kan bli extrakostnader inledningsvis. Men på sikt räknar SKL inte med ökade kostnader, utan att det blir ett nollsummespel, genom att behovet av övertid och visstids- och timanställda minskar. Och förhoppningsvis även sjukfrånvaron, säger Karolina Cederberg.

Arbetsmiljön

Ann-Sofie Alexandersson är ordförande i Kommunal i Arvika.

Vilka fördelar ser du med projektet?

– Framför allt att man får jobba heltid om man vill och att arbetsmiljön också tillåter det. Vi kvinnor hamnar i en jobbig situation när vi går i pension, om vi inte jobbar heltid. Sen behövs arbetskraften.

Genom kartläggningen får man möjlighet att se över och fördjupa sig i varför kvinnor inte jobbar heltid. Det ser hon också som en fördel.

Enligt lokala beslut ska samtliga yrkesområden inom kommunen, inte bara Kommunals grupper, på sikt omfattas av projektet.

– Men det blir förmodligen inte före 2021, vi har ingen tidsplan för det, säger Karolina Cederberg

Flera syften med projektet nämns. Ökad jämställdhet bland kommunens anställda, fler behöver jobba mer i framtiden för att klara behovet av personal, och ökad kvalitet på verksamheten.

– Handlingsplanen är klubbad och klar. Nu påbörjas det stora arbetet. Vi har på oss till 2021 att uppnå målen, säger Karolina Cederberg på kommunens personalavdelning och projektledare för 100 % Arvika.

Centralt avtal

Planen utgår från en överenskommelse på riksnivå mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och fackförbundet Kommunal. Projektet berör till att börja med endast Kommunals yrkesgrupper som jobbar inom Arvika kommun. Den största gruppen finns inom vård och omsorg, men även grupper inom lärande och stöd berörs.

Den centrala överenskommelsen innehåller tre mål: Alla nyanställda ska anställas på heltid. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. För de som redan har heltid i botten av sin anställning, men valt att jobba deltid, ska man eftersträva heltid.

Utöver de centrala målen har Arvika också fastställt lokala mål. Dit hör att andelen heltidsarbetande ska öka från 56 till 75 procent innan projektet avslutas i maj 2021.

– Och att alla som nyanställs ska anställas på heltid från och med januari 2019. Det är ett steg på väg till det centrala målet, där vi valt att ange en tid. Sen kommer vi successivt att erbjuda alla deltidsanställda heltid, det kommer vi att göra lite i etapper, men det ska ske innan 2021.

Vad händer närmast? Hur går man vidare i projektet?

– Vi börjar med en kartläggning hur det ser ut i dag. Alla som jobbar deltid inom Kommunals yrkesgrupper kommer att få en enkät. Vi vill veta om man skulle vilja arbeta mer och vad arbetsgivaren kan göra för att man ska vilja det. Varför jobbar man deltid? Om det finns arbetsmiljöorsaker till det eller om det finns privata orsaker?

Jämställdhetsaspekt

Inom vård och omsorg har man redan rätt till önskad sysselsättningsgrad fortsätter Karolina Cederberg.

– Men det är bara 36,9 procent som är heltidsarbetande i dag. Där får vi försöka stimulera fler till heltidsarbete. I övriga verksamheter är siffran högre. 56 procent för hela kommunen.

Kommunen vill ha fler som jobbar heltid, av flera skäl.

– Jämställdhetsaspekten är viktig. Oftast är det kvinnorna som jobbar deltid. Det påverkar inkomsten, sjukpenningen och pensionen, och det leder till att det blir svårare att försörja sig själv.

Men fler heltidsanställningar ses också som en ödesfråga för kommunen när det gäller att klara framtida kompetensförsörjning.

– Där ligger en stor del i det hela. Vi kommer inte att klara det bara genom att nyrekrytera. Den personal vi redan har behöver jobba mer.

Bara till följd av pensionsavgångar kommer Arvika kommun att behöva rekrytera 374 nya medarbetare fram till 2021.

– Sen tror vi det ger bättre kvalitet och kontinuitet i de tjänster vi erbjuder.

Fler som jobbar heltid minskar behovet av visstidsanställda och timanställda, vilket man bedömer ska leda till ökad kontinuitet i verksamheten.

Vad räknar man med att det kommer att kosta att genomföra projektet?

– Det finns en viss risk att det kan bli extrakostnader inledningsvis. Men på sikt räknar SKL inte med ökade kostnader, utan att det blir ett nollsummespel, genom att behovet av övertid och visstids- och timanställda minskar. Och förhoppningsvis även sjukfrånvaron, säger Karolina Cederberg.

Arbetsmiljön

Ann-Sofie Alexandersson är ordförande i Kommunal i Arvika.

Vilka fördelar ser du med projektet?

– Framför allt att man får jobba heltid om man vill och att arbetsmiljön också tillåter det. Vi kvinnor hamnar i en jobbig situation när vi går i pension, om vi inte jobbar heltid. Sen behövs arbetskraften.

Genom kartläggningen får man möjlighet att se över och fördjupa sig i varför kvinnor inte jobbar heltid. Det ser hon också som en fördel.

Enligt lokala beslut ska samtliga yrkesområden inom kommunen, inte bara Kommunals grupper, på sikt omfattas av projektet.

– Men det blir förmodligen inte före 2021, vi har ingen tidsplan för det, säger Karolina Cederberg

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.