2017-12-07 09:10

2017-12-08 09:24

Vite stoppar ren energi vid Gatedammen

ARVIKA: Mark- och miljödomstolen avgör

Risk för ett betydande vite har gjort att Gatedammens nya ägare, Christer Hedberg och Stefan Larsson i företaget Sheprac AB, tvingats tömma dammen.

Länsstyrelsen har utfärdat ett vite på 150 000 kronor plus 75 000 kronor var tredje dag om dammen används av Sheprac AB. Detta då man anser att företaget varken har tillstånd att reparera dammen eller utvinna vattenkraft ur den. Hedberg köpte annars dammen ganska nyligen av Arvika Kraft AB och hoppas fortfarande på utvinning av förnybar energi ur den.

– Ett ofattbart stort belopp i vite som skulle slå väldigt hårt, säger delägaren Christer Hedberg. Dessutom anser vi att länsstyrelsen har fel i sak, vi har inte förändrat något vid dammen utan bara reparerat kraftverket.

Advokat

Länsstyrelsen stoppade först reparationerna genom ett föreläggande då man anser att även reparationerna är tillståndspliktiga, detta beslut överklagade Sheprac AB till mark- och miljödomstolen och ansåg dessutom genom sin advokat att man kunde starta driften då föreläggandet inte gällde under tiden ärendet överklagas. Länsstyrelsen svarade med ett nytt förbud plus vitet mot all verksamhet i dammen, ett beslut som gäller även under överklagningstiden.

– Detta beslut måste jag respektera, det handlar om alldeles för stora pengar annars, därför börjar jag tömma dammen i dag (läs onsdag), säger Hedberg. I sak delar vi dock inte som nämnts länsstyrelsens beslut och vi har även hittat domar sedan tidigare som stödjer vår åsikt.

Vattenspegel

Runt 80 000 kubikmeter vatten har därför tömts ur dammen de senaste dagarna samtidigt som dammens vattenspegel försvunnit. Tömningen fick ske stegvis för att inte påverka pågående reparationer av rörbron i närheten av Volvo CE:s entré nedströms.

– Länsstyrelsens vrede har visat sig i otrolig omfattning genom det här förbudet. Synd tycker inte bara vi, väldigt många har kommit fram till oss när vi varit på plats vid dammen och uttryckt sin glädje att dammen blivit fylld igen, säger Christer Hedberg.

Från länsstyrelsens sida säger man att gällande regler och bestämmelse ska följas och att ärendet bottnar i en anmälan utifrån.

– Hedberg behöver tillstånd att leda bort vattnet och att dämma det. Enligt dagens lagstiftning finns inget tillstånd och det blir inte bättre av att verksamheten vid Gate legat nere i flertalet år, säger vattenverksamhetshandläggaren Mikael Hedenskog.

Men det handlar om utvinning av förnybar energi, dessutom i klimatförändringarnas tid?

– Jag lägger ingen värdering i det. Det finns olika sätt att producera el på mer eller mindre dåliga sätt.

Vad tycker du om vattenkraft?

– Jag lägger ingen värdering i det heller. Finns det tillstånd är det bra.

Om företaget söker tillstånd, får de det?

– Det kan jag inte uttala mig om. Sköter man sig behöver man dessutom inte betala vitet.

Svart kol

Gatedammen har varit i drift sedan mitten av oktober. Vid drift producerar dammen 600 000 kilowattimmar förnybar energi per år, vilket enligt Hedberg motsvarar utsläpp av 210 ton kol per år, 1,5 ton svaveldioxid, 1,3 ton kväveoxid och 450 ton koldioxid.

– Det går även att räkna på samhällsnyttan i sådana här fall, nyttan med Gatedammen motsvarar nästan 300 000 kronor per år i minskade kostnader för utsläpp om vi får använda den.

Rent

Sheprac AB har nu hos mark- och miljödomstolen begärt att länsstyrelsens beslut inhiberas under tiden domstolen prövar saken, det vill säga att domstolen skjuter upp verkställigheten av länsstyrelsens dekret tills domstolen fattat sitt beslut. Sheprac är även beredd på att pröva verksamheten i sin helhet senare men att den prövningen sker utifrån hur dammen såg ut när den byggdes.

– Detta är en ren energi som finns här, ändå får vi inte använda den.

Länsstyrelsen har utfärdat ett vite på 150 000 kronor plus 75 000 kronor var tredje dag om dammen används av Sheprac AB. Detta då man anser att företaget varken har tillstånd att reparera dammen eller utvinna vattenkraft ur den. Hedberg köpte annars dammen ganska nyligen av Arvika Kraft AB och hoppas fortfarande på utvinning av förnybar energi ur den.

– Ett ofattbart stort belopp i vite som skulle slå väldigt hårt, säger delägaren Christer Hedberg. Dessutom anser vi att länsstyrelsen har fel i sak, vi har inte förändrat något vid dammen utan bara reparerat kraftverket.

Advokat

Länsstyrelsen stoppade först reparationerna genom ett föreläggande då man anser att även reparationerna är tillståndspliktiga, detta beslut överklagade Sheprac AB till mark- och miljödomstolen och ansåg dessutom genom sin advokat att man kunde starta driften då föreläggandet inte gällde under tiden ärendet överklagas. Länsstyrelsen svarade med ett nytt förbud plus vitet mot all verksamhet i dammen, ett beslut som gäller även under överklagningstiden.

– Detta beslut måste jag respektera, det handlar om alldeles för stora pengar annars, därför börjar jag tömma dammen i dag (läs onsdag), säger Hedberg. I sak delar vi dock inte som nämnts länsstyrelsens beslut och vi har även hittat domar sedan tidigare som stödjer vår åsikt.

Vattenspegel

Runt 80 000 kubikmeter vatten har därför tömts ur dammen de senaste dagarna samtidigt som dammens vattenspegel försvunnit. Tömningen fick ske stegvis för att inte påverka pågående reparationer av rörbron i närheten av Volvo CE:s entré nedströms.

– Länsstyrelsens vrede har visat sig i otrolig omfattning genom det här förbudet. Synd tycker inte bara vi, väldigt många har kommit fram till oss när vi varit på plats vid dammen och uttryckt sin glädje att dammen blivit fylld igen, säger Christer Hedberg.

Från länsstyrelsens sida säger man att gällande regler och bestämmelse ska följas och att ärendet bottnar i en anmälan utifrån.

– Hedberg behöver tillstånd att leda bort vattnet och att dämma det. Enligt dagens lagstiftning finns inget tillstånd och det blir inte bättre av att verksamheten vid Gate legat nere i flertalet år, säger vattenverksamhetshandläggaren Mikael Hedenskog.

Men det handlar om utvinning av förnybar energi, dessutom i klimatförändringarnas tid?

– Jag lägger ingen värdering i det. Det finns olika sätt att producera el på mer eller mindre dåliga sätt.

Vad tycker du om vattenkraft?

– Jag lägger ingen värdering i det heller. Finns det tillstånd är det bra.

Om företaget söker tillstånd, får de det?

– Det kan jag inte uttala mig om. Sköter man sig behöver man dessutom inte betala vitet.

Svart kol

Gatedammen har varit i drift sedan mitten av oktober. Vid drift producerar dammen 600 000 kilowattimmar förnybar energi per år, vilket enligt Hedberg motsvarar utsläpp av 210 ton kol per år, 1,5 ton svaveldioxid, 1,3 ton kväveoxid och 450 ton koldioxid.

– Det går även att räkna på samhällsnyttan i sådana här fall, nyttan med Gatedammen motsvarar nästan 300 000 kronor per år i minskade kostnader för utsläpp om vi får använda den.

Rent

Sheprac AB har nu hos mark- och miljödomstolen begärt att länsstyrelsens beslut inhiberas under tiden domstolen prövar saken, det vill säga att domstolen skjuter upp verkställigheten av länsstyrelsens dekret tills domstolen fattat sitt beslut. Sheprac är även beredd på att pröva verksamheten i sin helhet senare men att den prövningen sker utifrån hur dammen såg ut när den byggdes.

– Detta är en ren energi som finns här, ändå får vi inte använda den.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.