2017-10-09 11:06

2017-10-09 11:07

Sulviks skola räddad

ARVIKA: S har bestämt sig för att behålla både skolan i Sulvik och Jössefors

Sulviks skola kommer troligtvis inte att läggas ner. Socialdemokraterna har tagit ställning för att behålla både den och Jössefors skola. Partiet är inte enigt internt, men vid kommunstyrelsens nästa möte kommer man att lägga fram ett förslag som innebär att båda skolor bevaras.

Så sent som förra veckan sa en majoritet i kommunstyrelsens utskott för Lärande och stöd ja till tjänstemännens förslag om att lägga ner Sulviks skola och samla skolverksamheten till Jössefors skola.

Behåller båda

Men nu har det framkommit att S bestämt sig för att behålla båda skolorna och rusta upp Sulviks skola som är i stort behov av en renovering. Något som Värmlands Folkblad berättade i lördags.

– Det är ett annat förslag till beslut som jag kommer att presentera till kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka. Utskottet är ett beredande organ. Det har hänt tidigare att vi tagit ett annat beslut i kommunstyrelsen än i utskott, säger kommunalrådet Peter Söderström (S) och fortsätter:

– Utskottet har sina ramar att hålla sig till och sitt sätt att se på uppdraget. Det köper jag till fullo. Kommunstyrelsen har ett mer övergripande synsätt och kan väga in fler aspekter. Jag har förankrat förslaget i partiet och även hos Vänsterpartiet.

Det senare är något som Gert Raiml (V) bekräftar.

Tycker olika

Aina Wåhlund (S) är ordförande i utskottet Lärande och stöd.

– Vi tycker olika i partiet. Vårt uppdrag är att se till skolan och kvaliteten i skolan. Det viktiga i det här är att få en samlad skolenhet. Vi får en samlad lärargrupp och vi samlar elevhälsan. Vi har för lite elever för att ha två skolor i det här området. Och att man valde Jössefors var för att lokalerna är bättre.

– Beslut som behövs för att stärka en bygd, det har inte vi att ta hänsyn till. Det finns det andra pengar till och det är andra beslut, menar Aina Wåhlund.

Majoritet

Men hon är medveten om att det inom hennes parti finns en majoritet för att behålla båda skolorna.

En upprustning av Sulviks skola kommer att innebära ökade driftskostnader för Lärande och stöd.

Peter Söderström säger att verksamheten i samråd med det kommunala fastighetsbolaget får se närmare på vad det kommer att kosta. Och att man sannolikt kommer att behöva skjuta till mer pengar till Lärande och stöd för att de ska kunna driva de två skolorna vidare.

– Vi kommer också att lägga med i förslaget att samarbetet mellan skolorna ska vidareutvecklas, säger Söderström.

Så sent som förra veckan sa en majoritet i kommunstyrelsens utskott för Lärande och stöd ja till tjänstemännens förslag om att lägga ner Sulviks skola och samla skolverksamheten till Jössefors skola.

Behåller båda

Men nu har det framkommit att S bestämt sig för att behålla båda skolorna och rusta upp Sulviks skola som är i stort behov av en renovering. Något som Värmlands Folkblad berättade i lördags.

– Det är ett annat förslag till beslut som jag kommer att presentera till kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka. Utskottet är ett beredande organ. Det har hänt tidigare att vi tagit ett annat beslut i kommunstyrelsen än i utskott, säger kommunalrådet Peter Söderström (S) och fortsätter:

– Utskottet har sina ramar att hålla sig till och sitt sätt att se på uppdraget. Det köper jag till fullo. Kommunstyrelsen har ett mer övergripande synsätt och kan väga in fler aspekter. Jag har förankrat förslaget i partiet och även hos Vänsterpartiet.

Det senare är något som Gert Raiml (V) bekräftar.

Tycker olika

Aina Wåhlund (S) är ordförande i utskottet Lärande och stöd.

– Vi tycker olika i partiet. Vårt uppdrag är att se till skolan och kvaliteten i skolan. Det viktiga i det här är att få en samlad skolenhet. Vi får en samlad lärargrupp och vi samlar elevhälsan. Vi har för lite elever för att ha två skolor i det här området. Och att man valde Jössefors var för att lokalerna är bättre.

– Beslut som behövs för att stärka en bygd, det har inte vi att ta hänsyn till. Det finns det andra pengar till och det är andra beslut, menar Aina Wåhlund.

Majoritet

Men hon är medveten om att det inom hennes parti finns en majoritet för att behålla båda skolorna.

En upprustning av Sulviks skola kommer att innebära ökade driftskostnader för Lärande och stöd.

Peter Söderström säger att verksamheten i samråd med det kommunala fastighetsbolaget får se närmare på vad det kommer att kosta. Och att man sannolikt kommer att behöva skjuta till mer pengar till Lärande och stöd för att de ska kunna driva de två skolorna vidare.

– Vi kommer också att lägga med i förslaget att samarbetet mellan skolorna ska vidareutvecklas, säger Söderström.