2017-09-18 14:35

2017-09-18 14:36

POSK tappar – men är fortfarande störst

ARVIKA/EDA: Så gick kyrkovalet

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) tappar fem procentenheter i kyrkofullmäktige sedan valet 2013, enligt första preliminära siffror.
– Väntat, vi har tagit en del tuffa ekonomiska beslut, säger förstanamnet Johnny Blomquist.
POSK tappar ett mandat – men är fortfarande största nomineringsgruppen.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är fortfarande den största nomineringsgruppen i Arvika pastorats kyrkofullmäktige.

Detta trots att de backar drygt fem procentenheter, från 40,70 procent till 35,66 procent.

POSK:s förstanamn Johnny Blomquist är inte förvånad:

– Det var väntat, vi har tagit en del tuffa ekonomiska beslut som berört församlingarna. Så det var på känn, säger han.

Enligt det preliminära valresultatet innebär det att POSK tappar ett mandat i kyrkofullmäktige, från 14 till 13. Totalt finns 35 mandat i kyrkofullmäktige.

Socialdemokraterna är enda nomineringsgruppen som går framåt sedan 2013 – från 28,16 procent till 32,07 procent. De ökar med ett mandat och har nu elva.

Sverigedemokraterna ställde upp i kyrkofullmäktige för första gången och knep sex procent av rösterna. De får två mandat.

– Jag trodde att SD skulle ta ett par mandat och det gjorde de, säger Johnny Blomquist.

I och med att POSK fick flest röster i kyrkofullmäktige pekar nu det mesta på att Johnny Blomquist blir ny ordförande i kyrkorådet efter Lennart Björn.

– Så kan det bli, men de officiellt siffrorna är klara först om några veckor, säger Johnny.

Men du är redo att ta över?

– Absolut, jag tackade ja till att stå först på listan och jag är beredd att ta ansvar.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är fortfarande den största nomineringsgruppen i Arvika pastorats kyrkofullmäktige.

Detta trots att de backar drygt fem procentenheter, från 40,70 procent till 35,66 procent.

POSK:s förstanamn Johnny Blomquist är inte förvånad:

– Det var väntat, vi har tagit en del tuffa ekonomiska beslut som berört församlingarna. Så det var på känn, säger han.

Enligt det preliminära valresultatet innebär det att POSK tappar ett mandat i kyrkofullmäktige, från 14 till 13. Totalt finns 35 mandat i kyrkofullmäktige.

Socialdemokraterna är enda nomineringsgruppen som går framåt sedan 2013 – från 28,16 procent till 32,07 procent. De ökar med ett mandat och har nu elva.

Sverigedemokraterna ställde upp i kyrkofullmäktige för första gången och knep sex procent av rösterna. De får två mandat.

– Jag trodde att SD skulle ta ett par mandat och det gjorde de, säger Johnny Blomquist.

I och med att POSK fick flest röster i kyrkofullmäktige pekar nu det mesta på att Johnny Blomquist blir ny ordförande i kyrkorådet efter Lennart Björn.

– Så kan det bli, men de officiellt siffrorna är klara först om några veckor, säger Johnny.

Men du är redo att ta över?

– Absolut, jag tackade ja till att stå först på listan och jag är beredd att ta ansvar.

Valresultat

Kyrkofullmäktige Arvika pastorat

Nomineringsgrupp: procent, mandat 2017 (mandat 2013), procent 2013

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 35,66%, 13 (14), 40,70%

Socialdemokraterna: 32,07%, 11 (10), 28,16%

Aktiv kyrka i Arvika pastorat: 9,54%, 3 (4), 10,77%

Gunnarskogsbygden i Arvika pastorat: 9,21%, 3 (3), 10,06%

Stavnäs-Högerudsbygden i Arvika pastorat: 7,51%, 3 (4), 10,31%

Sverigedemokraterna: 6,01%, 2 (-), –

Valdeltagande

2017: 19,12%

2013: 13,94%

Antal röstberättigade: 16 238

Kyrkofullmäktige Eda-Köla pastorat

Nomineringsgrupp: procent, mandat 2017 (mandat 2013), procent 2013

Socialdemokraterna: 35,01%, 9 (9), 34,66%

Kyrka i Gemenskap i Eda-Köla pastorat: 34,78%, 9 (-), –

Järnskog-Skillingmarks samlingslista i Eda-Köla pastorat: 20,73%, 5 (8), 33,56%

Sverigdemokraterna: 9,48%, 2 (-), –

Fotnot: 2013 fick Centerpartiet 20,58 procent av rösterna och Borgligt alternativ 11,54 procent. De nomineringsgrupperna fanns inte med i valet 2017.

Valdeltagande

2017: 17,53%

2013: 14,12%

Antal röstberättigade: 4 911