2017-09-18 06:00

2017-09-18 06:00

Han är patrullgruppchef längs Ukrainas konfliktlinje

SIEVRODONETSK UKRAINA: Johans mission är fred i världens oroshärdarÄnnu inget slut på motsättningarna

Arvikabon Johan Chytraeus är fredsobservatör i den krigsdrabbade delen av Ukraina.

Chytraeus arbetar på uppdrag av OSCE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. OSCE är i dag ett FN-organ men har sina rötter i kalla krigets dagar och kom till för att möjliggöra en ny och ömsesidig dialog mellan öst och väst.

OSCE:s arbetar i mycket genom dialog och kunskapsinhämtning, det gör man ute på fältet och vill genom sitt arbete bidra till konfliktlösning, stabilisering och återuppbyggnad av krigsdrabbade områden.

I dag har OSCE 57 medlemsstater inkluderat Ukraina.

– Vi är det internationella samfundets ögon och öron i den här konflikten. Vi finns i hela landet och i östra Ukraina rapporterar vi från båda sidor av konfliktlinjen, säger Johan Chytraeus.

Månghövdad

Konflikten i Ukraina är komplicerad och har flera bottnar. En av flera bidragande orsaker är spänningen mellan den ukrainsktalande delen av befolkningen och den rysktalande minoriteten som har sina historiska rötter i Ryssland. Olika uppfattningar om identitet och nationstillhörighet och därmed Ukrainas politiska framtid underminerar ett enande.

2014 blossade nya motsättningar upp då den folkliga revolten Euromajdan ägde rum. Detta efter att den proryska presidenten Janokovytj vägrat att underteckna ett utlovat samarbets- och handelsavtal med EU – många såg detta som en möjlighet att närma sig väst i stället för att säga ja till krediter från Ryssland och därmed göra sig mer beroende av sin mäktiga granne.

Protesterna mot Janokovytj och för ett avtal med EU skedde framför allt på torget Majdan Nezalezjnosti (Självständighetstorget), därav namnet Euromajdan.

Avsattes

Protesterna ledde också till att Janokovytj avsattes, vilket dock i sin tur ledde till att Ryssland tillsammans med lokala proryska styrkor annekterade den ukrainska halvön Krim (där Ryssland har en flottbas).

Oroligheterna spred sig dessutom till östra och sydöstra Ukraina. I samband med Rysslands annektering av Krim besatte lokala paramilitära grupper med ryskt stöd offentliga byggnader i ett 15-tal städer i Donbass-området. I länen Donetsk och Luhansk, som är en del av Donbass, utropade separatisterna dessa områden som folkrepubliker.

I båda länen ersattes tidigare ledare mot personer med starka band till mycket högt uppsatta ryssar. Inledningsvis ingick även befattningshavare med koppling till ryska säkerhetsorgan i respektive administration. Efter att en befälhavare i Donetsk pekats ut som inblandad i nedskjutningen av ett malaysiskt passagerarplan i juli 2014 ersattes dock de ryska frontmännen av ukrainska separatister.

Tre år senare är dock motsättningarna kvar i såväl Donetsk, Luhansk och Krim och kan åtminstone delvis liknas vid ett inbördeskrig.

– Enligt FN:s Human Rights Monitoring Mission har fler än 10 000 människor dödats i konflikterna, säger Johan Chytraeus.

Avtal

Ett avtal om eldupphör i Donetsk slöts 2014, där OSCE skulle få en nyckelroll i kontrollen av fredsöverenskommelsens efterlevnad. Trots avtalet om eldupphör pågår fortfarande konflikten i Donbass-området och Krim är alltjämt annekterat av Ryssland. Delar av fredsavtalet har inte uppfyllts.

– Skuldfrågan ligger dock utanför vårt mandat. Som utsänd av OSCE har jag i linje med vårt uppdrag en neutral, objektiv hållning och arbetar utifrån de ramar som vårt officiella mandat ger oss.

Brett uppdrag

Chytraes bor i staden Sievrodonetsk i Luhansk-regionen. Utifrån sitt boende och ett tämligen brett uppdrag från OSCE utför Johan tillsammans med sina kollegor olika patrulluppdrag. Johan är gruppchef för patrullen, en patrull som rör sig längs konfliktlinjen och samlar information om vad som händer i omgivningen genom att samtala med lokalbefolkningen, lokala politiker, militärer med flera.

– Det är inte vårt mandat att bistå med humanitärt stöd till civila men vi har kontakt med flera organisationer som kan hjälpa till. Vid behov kan vi berätta vart man kan vända sig. Vi håller också de här stödorganisationerna informerade om läget.

Fältuppdrag

Ett enskilt patrulluppdrag kan innebära ett flertal dygn i fält. Efter inspektionsrundorna skriver man alltid rapport om de observationer som gjorts och för informationen vidare. Det kan handla om rapportering om eldgivning eller explosioner och man försöker även klarlägga varifrån dessa kommer samt eventuella skador.

– Vi försöker se trender i skeendet. Men det kan även handla om att kartlägga skadad infrastruktur eller att ta reda på vilka civila hus som används av olika militära enheter.

Ni fotograferar, gör anteckningar, dokumenterar, diskuterar och lägger er i på olika sätt. Ses ni i OSCE som ett störande element av militären och separatisterna?

– Vi har tillstånd av alla parter att vara här och jag tycker att vi uppfattas som neutrala. Vi rapporterar det vi hör och ser och så får det hanteras av beslutsfattare vid förhandlingsbordet.

Nyligen avslutades en vapenvila i området där Johan verkar, bland annat för att möjliggöra en säker skolstart för barnen.

Ser du några vägar framåt mot fred?

– Min förhoppning är att alla inblandade parter ska finna en politisk lösning. Just i dag känns det dock långt borta men jag är ändå hoppfull om att parterna ska hitta en lösning genom dialog.

Afghanistan

Chytraeus sökte jobbet som fredsobservatör efter att i två omgångar ha arbetat i en annan oroshärd, den i Afghanistan, dels som diplomat vid svenska ambassaden i Kabul och dels som expert i mänskliga rättigheter vid EU:s polismission i samma stad.

Innan Afghanistan tjänstgjorde han dessutom i Georgien, då med ungefär samma uppgifter som han nu har i Ukraina.

– Jag har ett stort intresse för Östeuropa, har alltid haft det. Och efterhand har jag byggt upp olika erfarenheter och tycker dessutom att det här är kul.

Ryska

Sett till utbildningar har han bland annat en master i statsvetenskap från Lunds universitet samt flera kurser i mänskliga rättigheter och freds- och konflikthantering vid olika europeiska institutioner. Han har även läst ryska i Sankt Petersburg.

– Jag är intresserad av politik, av internationella frågor. Och jag vill gärna arbeta med fredsfrågor och då är sådana här uppdrag meningsfulla och intressanta. Ute i fält kan man göra skillnad för människor, ge tips och skingra frågetecken.

Är du aldrig rädd?

– Mycket sällan. Rädd är förresten fel ord, vaksam är rätt ord. Man måste lära sig sin närmiljö och agera därefter. Om något händer är vi dessutom tränade för det. Vi försöker dock undvika att utsätta oss för faror men sedan kan saker och ting hända utan att man planerat det. Afghanistan var på det viset svårare, där kunde det ske terrorattentat, i Ukraina kan man mera läsa av omgivningen i förväg.

Lilla världen

Trots uppdragen i den stora världen finns det också en längtan till den lilla världen. En längtan till egna huset i Klässbol som ligger på en höjd med utsikt över Glafsfjorden.

– Jag gillar att ha vänner på besök på gården men annars är jag gärna i stallet om nätterna där jag lyssnar på Vaken på P4 och renoverar gamla fönster. Det är väldigt fridfullt och så ser man konkreta resultat av det man jobbar med.

Chytraeus arbetar på uppdrag av OSCE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. OSCE är i dag ett FN-organ men har sina rötter i kalla krigets dagar och kom till för att möjliggöra en ny och ömsesidig dialog mellan öst och väst.

OSCE:s arbetar i mycket genom dialog och kunskapsinhämtning, det gör man ute på fältet och vill genom sitt arbete bidra till konfliktlösning, stabilisering och återuppbyggnad av krigsdrabbade områden.

I dag har OSCE 57 medlemsstater inkluderat Ukraina.

– Vi är det internationella samfundets ögon och öron i den här konflikten. Vi finns i hela landet och i östra Ukraina rapporterar vi från båda sidor av konfliktlinjen, säger Johan Chytraeus.

Månghövdad

Konflikten i Ukraina är komplicerad och har flera bottnar. En av flera bidragande orsaker är spänningen mellan den ukrainsktalande delen av befolkningen och den rysktalande minoriteten som har sina historiska rötter i Ryssland. Olika uppfattningar om identitet och nationstillhörighet och därmed Ukrainas politiska framtid underminerar ett enande.

2014 blossade nya motsättningar upp då den folkliga revolten Euromajdan ägde rum. Detta efter att den proryska presidenten Janokovytj vägrat att underteckna ett utlovat samarbets- och handelsavtal med EU – många såg detta som en möjlighet att närma sig väst i stället för att säga ja till krediter från Ryssland och därmed göra sig mer beroende av sin mäktiga granne.

Protesterna mot Janokovytj och för ett avtal med EU skedde framför allt på torget Majdan Nezalezjnosti (Självständighetstorget), därav namnet Euromajdan.

Avsattes

Protesterna ledde också till att Janokovytj avsattes, vilket dock i sin tur ledde till att Ryssland tillsammans med lokala proryska styrkor annekterade den ukrainska halvön Krim (där Ryssland har en flottbas).

Oroligheterna spred sig dessutom till östra och sydöstra Ukraina. I samband med Rysslands annektering av Krim besatte lokala paramilitära grupper med ryskt stöd offentliga byggnader i ett 15-tal städer i Donbass-området. I länen Donetsk och Luhansk, som är en del av Donbass, utropade separatisterna dessa områden som folkrepubliker.

I båda länen ersattes tidigare ledare mot personer med starka band till mycket högt uppsatta ryssar. Inledningsvis ingick även befattningshavare med koppling till ryska säkerhetsorgan i respektive administration. Efter att en befälhavare i Donetsk pekats ut som inblandad i nedskjutningen av ett malaysiskt passagerarplan i juli 2014 ersattes dock de ryska frontmännen av ukrainska separatister.

Tre år senare är dock motsättningarna kvar i såväl Donetsk, Luhansk och Krim och kan åtminstone delvis liknas vid ett inbördeskrig.

– Enligt FN:s Human Rights Monitoring Mission har fler än 10 000 människor dödats i konflikterna, säger Johan Chytraeus.

Avtal

Ett avtal om eldupphör i Donetsk slöts 2014, där OSCE skulle få en nyckelroll i kontrollen av fredsöverenskommelsens efterlevnad. Trots avtalet om eldupphör pågår fortfarande konflikten i Donbass-området och Krim är alltjämt annekterat av Ryssland. Delar av fredsavtalet har inte uppfyllts.

– Skuldfrågan ligger dock utanför vårt mandat. Som utsänd av OSCE har jag i linje med vårt uppdrag en neutral, objektiv hållning och arbetar utifrån de ramar som vårt officiella mandat ger oss.

Brett uppdrag

Chytraes bor i staden Sievrodonetsk i Luhansk-regionen. Utifrån sitt boende och ett tämligen brett uppdrag från OSCE utför Johan tillsammans med sina kollegor olika patrulluppdrag. Johan är gruppchef för patrullen, en patrull som rör sig längs konfliktlinjen och samlar information om vad som händer i omgivningen genom att samtala med lokalbefolkningen, lokala politiker, militärer med flera.

– Det är inte vårt mandat att bistå med humanitärt stöd till civila men vi har kontakt med flera organisationer som kan hjälpa till. Vid behov kan vi berätta vart man kan vända sig. Vi håller också de här stödorganisationerna informerade om läget.

Fältuppdrag

Ett enskilt patrulluppdrag kan innebära ett flertal dygn i fält. Efter inspektionsrundorna skriver man alltid rapport om de observationer som gjorts och för informationen vidare. Det kan handla om rapportering om eldgivning eller explosioner och man försöker även klarlägga varifrån dessa kommer samt eventuella skador.

– Vi försöker se trender i skeendet. Men det kan även handla om att kartlägga skadad infrastruktur eller att ta reda på vilka civila hus som används av olika militära enheter.

Ni fotograferar, gör anteckningar, dokumenterar, diskuterar och lägger er i på olika sätt. Ses ni i OSCE som ett störande element av militären och separatisterna?

– Vi har tillstånd av alla parter att vara här och jag tycker att vi uppfattas som neutrala. Vi rapporterar det vi hör och ser och så får det hanteras av beslutsfattare vid förhandlingsbordet.

Nyligen avslutades en vapenvila i området där Johan verkar, bland annat för att möjliggöra en säker skolstart för barnen.

Ser du några vägar framåt mot fred?

– Min förhoppning är att alla inblandade parter ska finna en politisk lösning. Just i dag känns det dock långt borta men jag är ändå hoppfull om att parterna ska hitta en lösning genom dialog.

Afghanistan

Chytraeus sökte jobbet som fredsobservatör efter att i två omgångar ha arbetat i en annan oroshärd, den i Afghanistan, dels som diplomat vid svenska ambassaden i Kabul och dels som expert i mänskliga rättigheter vid EU:s polismission i samma stad.

Innan Afghanistan tjänstgjorde han dessutom i Georgien, då med ungefär samma uppgifter som han nu har i Ukraina.

– Jag har ett stort intresse för Östeuropa, har alltid haft det. Och efterhand har jag byggt upp olika erfarenheter och tycker dessutom att det här är kul.

Ryska

Sett till utbildningar har han bland annat en master i statsvetenskap från Lunds universitet samt flera kurser i mänskliga rättigheter och freds- och konflikthantering vid olika europeiska institutioner. Han har även läst ryska i Sankt Petersburg.

– Jag är intresserad av politik, av internationella frågor. Och jag vill gärna arbeta med fredsfrågor och då är sådana här uppdrag meningsfulla och intressanta. Ute i fält kan man göra skillnad för människor, ge tips och skingra frågetecken.

Är du aldrig rädd?

– Mycket sällan. Rädd är förresten fel ord, vaksam är rätt ord. Man måste lära sig sin närmiljö och agera därefter. Om något händer är vi dessutom tränade för det. Vi försöker dock undvika att utsätta oss för faror men sedan kan saker och ting hända utan att man planerat det. Afghanistan var på det viset svårare, där kunde det ske terrorattentat, i Ukraina kan man mera läsa av omgivningen i förväg.

Lilla världen

Trots uppdragen i den stora världen finns det också en längtan till den lilla världen. En längtan till egna huset i Klässbol som ligger på en höjd med utsikt över Glafsfjorden.

– Jag gillar att ha vänner på besök på gården men annars är jag gärna i stallet om nätterna där jag lyssnar på Vaken på P4 och renoverar gamla fönster. Det är väldigt fridfullt och så ser man konkreta resultat av det man jobbar med.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.