2017-09-13 06:00

2017-09-13 06:00

Fixade fiber – utan bidrag

JÖSSEFORS: Drygt 220 hushåll har nu fiber

Jössebygdens fiberförening tog varken lån eller fick statsbidrag – trots det är fiberutbyggnaden nu klar.
Drygt 220 kunder är anslutna.

Jössebygdens fiberförening – som omfattar delar av Jössefors, Kärrsmossen, Koppsäng och Mastviken – är nu klara med sin fiberutbyggnad som startade för drygt ett och ett halvt år sedan.

Fiberföreningen har klarat utbyggnaden utan vare sig lån eller statsbidrag.

– Det var inte smärtfritt för vår del, men vi hittade en bra lösning, säger Christer Bylund som är sekreterare i Jössebygdens fiberförening.

Sökte inte bidrag

Länsstyrelsen har via landsbygdsprogrammet 2014-2020 beviljats totalt 172 miljoner kronor till fiberutbyggnaden i länet, men Jössebygdens fiberförening valde att inte söka bidrag. Processen ansågs som för tidskrävande och omständig.

Föreningen valde också bort Arvika Kommunnät AB och satsade i stället på kommersiella aktörer för att gräva fiber.

Och när anbuden trillade in visade det sig att de skulle komma relativt billigt undan – trots att de inte fick bidrag.

– Att söka bidrag var för komplicerat och tidsödande så vi avvägde det i förhållande till att vi skulle bli klara på drygt ett år. Det blev kanske lite dyrare, men det blev snabbt avklarat, säger Bylund.

220 hushåll

Jössebygdens fiberförening valde i december att skriva avtal med Peab och Zitius om att bygga fibernätet.

Och nu är fiberutbyggnaden klar. Drygt 220 kunder är anslutna.

– Allting är färdigt och det fungerar jättebra, säger Christer Bylund.

Kunder i Jössefors tätort fick betala 15 000 kronor, för övriga kostade det 22 500 kronor.

– I Jössefors blev det billigare eftersom det är tätbebyggt område.

Att fiberföreningen valde kommersiella aktörer innebär att de får tillgång till samtliga leverantörer. Något som inte hade varit möjligt om de anslutit sig till det kommunala nätet.

– Vi har alla leverantörer som finns på marknaden. Vi är jättenöjda, säger Christer Bylund.

Avvecklas

Fiberföreningen ska nu avvecklas.

– Den upphör så fort vi får likvidation på den, då får medlemmarna tillbaka sina insatser.

Jössebygdens fiberförening – som omfattar delar av Jössefors, Kärrsmossen, Koppsäng och Mastviken – är nu klara med sin fiberutbyggnad som startade för drygt ett och ett halvt år sedan.

Fiberföreningen har klarat utbyggnaden utan vare sig lån eller statsbidrag.

– Det var inte smärtfritt för vår del, men vi hittade en bra lösning, säger Christer Bylund som är sekreterare i Jössebygdens fiberförening.

Sökte inte bidrag

Länsstyrelsen har via landsbygdsprogrammet 2014-2020 beviljats totalt 172 miljoner kronor till fiberutbyggnaden i länet, men Jössebygdens fiberförening valde att inte söka bidrag. Processen ansågs som för tidskrävande och omständig.

Föreningen valde också bort Arvika Kommunnät AB och satsade i stället på kommersiella aktörer för att gräva fiber.

Och när anbuden trillade in visade det sig att de skulle komma relativt billigt undan – trots att de inte fick bidrag.

– Att söka bidrag var för komplicerat och tidsödande så vi avvägde det i förhållande till att vi skulle bli klara på drygt ett år. Det blev kanske lite dyrare, men det blev snabbt avklarat, säger Bylund.

220 hushåll

Jössebygdens fiberförening valde i december att skriva avtal med Peab och Zitius om att bygga fibernätet.

Och nu är fiberutbyggnaden klar. Drygt 220 kunder är anslutna.

– Allting är färdigt och det fungerar jättebra, säger Christer Bylund.

Kunder i Jössefors tätort fick betala 15 000 kronor, för övriga kostade det 22 500 kronor.

– I Jössefors blev det billigare eftersom det är tätbebyggt område.

Att fiberföreningen valde kommersiella aktörer innebär att de får tillgång till samtliga leverantörer. Något som inte hade varit möjligt om de anslutit sig till det kommunala nätet.

– Vi har alla leverantörer som finns på marknaden. Vi är jättenöjda, säger Christer Bylund.

Avvecklas

Fiberföreningen ska nu avvecklas.

– Den upphör så fort vi får likvidation på den, då får medlemmarna tillbaka sina insatser.