2017-09-12 19:41

2017-09-12 19:41

Kommentarer från några mötesdeltagare

Christer Thåg, chef för företagsavdelningen på Westra Wermlands Sparbank. – Det är många av våra företag som är beroende av tågen. Vi har många kunder som jobbar mot Norge och det var ju det som var så kul när snabbtågen kom och resandet ökade så mycket. Det var viktigt för företagen och deras kunder. Vi kan ju inte styra vad Norge gör, men vi kan ju vara med och försöka påverka.
Peter Söderström, kommunalråd (S). – Det är klart att det är oroande. Men det allra viktigaste för vår del är att Arvika fortsätter att vara ett av stoppen på sträckan Stockholm–Oslo. Det är det vi jobbar för mest. Söderström tycker att det är viktigt att se frågan i ett övergripande hållbarhetsperspektiv. Infrastrukturen ska vara utformad så att folk hellre vill ta tåget än flyg och bil till Oslo, menar han. – Tåget är oslagbart för klimatet.
Kristina Bengtsson Nilsson, oppositionsråd (M). – Jag saknade engagemang för projektet "Oslo-Stockholm 2:55". Om det kunde bli verklighet skulle det vara verkligt bra för Arvika. Jag känner väl inte att SJ prioriterar det arbetet direkt. Det finns mycket att göra, utreda alternativa finansieringsformer där det offentliga samverkar med privata investerare, till exempel.
Thomas Broström, regionchef Sveriges Åkeriföretag Värmland. – Det är väl bra att man satsar på tågen, men man ska satsa realistiskt. Man kan fråga sig om mångmiljardinvesteringar på järnvägen verkligen lönar sig. Åkeribranschen går mer och mer mot fossilfritt, och klimatneutrala fordon är på väg. Ska staten investera 15 miljarder så gör de pengarna större nytta på förbättringar av landsvägen.