2017-09-11 06:00

2017-09-11 06:00

Rörbro vid Volvo riskerar rasa på sikt

ARVIKA: Lastbilstrafik förbjuden - dykningar rekommenderade omedelbart byte

Rörbron intill rondellen/infarten vid Volvo CE har gjort sitt, den behöver bytas ut snarast.

Slam och tidens tand har gjort att det rör som leder Viksälvens vatten från Volvo CE-området mot Kyrkviken har rostat sönder. Röret, under Styckåsvägen, – som är cirka tre meter i diameter och 22 meter långt – fick sig en extra ”omgång” i samband med augusti månads regn men är sedan tidigare skadat.

– Rörbron är riktigt dålig och skulle ha bytts för länge sedan, säger Arvika kommuns gatu- och trafikansvarige Peter Adolfson. Förutom de skador vi kan se med blotta ögat gjordes en besiktning med dykare i maj, en besiktning som rekommenderade att bron byts ut direkt. Slänten på utloppssidan har helt enkelt gett med sig.

På sikt

Påverkan på röret kan göra att det kollapsar på sikt och skulle i så fall kunna ta med sig fyllning runt om. För att minska riskerna har lastbilstrafik förbjudits längs Styckåsvägen. Kollektivtrafiken får dock köra på sträckan.

Kan detta vara farligt för allmänheten?

– Min bedömning är att det inte är någon risk varken för biltrafiken eller för gång- och cykeltrafiken så länge förbudet mot lastbilstrafik respekteras.

Miljonkostnad

Bedömningen i dag är att bron kommer att bytas ut inom två, tre månader. Innan dess krävs dock ett politiskt beslut i kommunfullmäktige och även av länsstyrelsen. Kostnadsmässigt beräknas bytet kosta uppskattningsvis tre miljoner kronor.

När väl bytet sker kommer den östra delen av Styckåsvägen att stängas av, alltså från rondellen vid infarten till Volvo CE längs järnvägsrakan ända till rondellen på Vik. Uppskattningsvis kommer denna del av Styckåsvägen att vara avstängd en vecka i samband med bytet. Att det 22 meter långa röret dessutom går i vinkel försvårar arbetet.

– Vi vet idag inte exakt hur lång tid dessa arbeten tar, ännu har vi några månader på oss att planera detta. Troligen kommer det även att ske arbeten nattetid.

Bättre framförhållning

För att undvika liknande långtgående skador framöver och för att förbättra planeringen inför framtiden har Adolfson upphandlat en tjänst där besiktningar av liknande objekt ska ske vart sjätte år. Att aktuell bro är hundraprocentig är viktigt inte minst för all trafik till och från Volvo CE.

– Vi ska inventera om det finns liknande broar i kommunen.

Slam och tidens tand har gjort att det rör som leder Viksälvens vatten från Volvo CE-området mot Kyrkviken har rostat sönder. Röret, under Styckåsvägen, – som är cirka tre meter i diameter och 22 meter långt – fick sig en extra ”omgång” i samband med augusti månads regn men är sedan tidigare skadat.

– Rörbron är riktigt dålig och skulle ha bytts för länge sedan, säger Arvika kommuns gatu- och trafikansvarige Peter Adolfson. Förutom de skador vi kan se med blotta ögat gjordes en besiktning med dykare i maj, en besiktning som rekommenderade att bron byts ut direkt. Slänten på utloppssidan har helt enkelt gett med sig.

På sikt

Påverkan på röret kan göra att det kollapsar på sikt och skulle i så fall kunna ta med sig fyllning runt om. För att minska riskerna har lastbilstrafik förbjudits längs Styckåsvägen. Kollektivtrafiken får dock köra på sträckan.

Kan detta vara farligt för allmänheten?

– Min bedömning är att det inte är någon risk varken för biltrafiken eller för gång- och cykeltrafiken så länge förbudet mot lastbilstrafik respekteras.

Miljonkostnad

Bedömningen i dag är att bron kommer att bytas ut inom två, tre månader. Innan dess krävs dock ett politiskt beslut i kommunfullmäktige och även av länsstyrelsen. Kostnadsmässigt beräknas bytet kosta uppskattningsvis tre miljoner kronor.

När väl bytet sker kommer den östra delen av Styckåsvägen att stängas av, alltså från rondellen vid infarten till Volvo CE längs järnvägsrakan ända till rondellen på Vik. Uppskattningsvis kommer denna del av Styckåsvägen att vara avstängd en vecka i samband med bytet. Att det 22 meter långa röret dessutom går i vinkel försvårar arbetet.

– Vi vet idag inte exakt hur lång tid dessa arbeten tar, ännu har vi några månader på oss att planera detta. Troligen kommer det även att ske arbeten nattetid.

Bättre framförhållning

För att undvika liknande långtgående skador framöver och för att förbättra planeringen inför framtiden har Adolfson upphandlat en tjänst där besiktningar av liknande objekt ska ske vart sjätte år. Att aktuell bro är hundraprocentig är viktigt inte minst för all trafik till och från Volvo CE.

– Vi ska inventera om det finns liknande broar i kommunen.