2017-09-10 21:19

2017-09-10 21:19

Historisk vattenkraft från Brunskog

VATTENKRAFTENS DAG: På vattenkraftens dag visar ägare av vattenkraftverk hur energin blir till

På det lilla vattenkraftverket i Brunskog, Reinholdsfors kraftverk, producerar entreprenörerna Christer Hedberg och Stefan Larsson energi till 500 hushåll årligen.

Men det är inte helt lätt att driva små vattenkraftverk. De förhöjda kraven på kraftverken ur miljösynpunkt har gjort att de hamnar i rättstvister huruvida de måste renovera upp verksamheten. Det kan vara en kostsam historia och något som ägarna vill undvika. Christer Hedberg befinner sig just nu i domstolsförhandling.

– Vi får se hur det går, men som idrottare känns det inte som att jag kan se något annat än att vinna och få fortsätta, säger Christer Hedberg.

Insikt för allmänheten

Vattenkraftens dag arrangeras av Värmland-Dalslands vattenkraftförening. Motiveringen till dagen är att ge allmänheten insikt i hur energi produceras. Det är sju olika vattenkraftverk som är med och bildar föreningen.

Två av besökarna i Brunskog var heltidsbönderna Lars Levin och sonen Erik Levin.

– Det är häftigt att vara här, jag bor i närheten och har alltid velat gå in och se hur det ser ut. Det är bra att det fortfarande finns energiproducenter på lokal nivå, säger Lars Levin.

Tre generationer vattenkraft

Christer Hedbergs farfar byggde den första likspänningsledningen i Brunskog 1916.

– Mitt under brinnande världskrig byggde farfar en likspänningsledning, så det ligger i blodet. Jag är helt uppväxt med det och spenderade nog mina första dagar där.

Familjen har hela tiden haft ett eget kraftverk. När Reinholdsfors kraftverk blev till salu kändes det vettigt för Christer och kollegan Stefan Karlsson att köpa det.

– Pappa Stig har även varit maskinist här när det begav sig.

Innan Christer och Stefan köpte anläggningen har det varit i händerna på många olika ägare. Den byggdes av Brunskogs handelsförening 1923 och togs sedan över av Billerud som sedermera blev Fortum. Fortum sålde sedan till Arvika kraft innan Christer köpte.

Men det är inte helt lätt att driva små vattenkraftverk. De förhöjda kraven på kraftverken ur miljösynpunkt har gjort att de hamnar i rättstvister huruvida de måste renovera upp verksamheten. Det kan vara en kostsam historia och något som ägarna vill undvika. Christer Hedberg befinner sig just nu i domstolsförhandling.

– Vi får se hur det går, men som idrottare känns det inte som att jag kan se något annat än att vinna och få fortsätta, säger Christer Hedberg.

Insikt för allmänheten

Vattenkraftens dag arrangeras av Värmland-Dalslands vattenkraftförening. Motiveringen till dagen är att ge allmänheten insikt i hur energi produceras. Det är sju olika vattenkraftverk som är med och bildar föreningen.

Två av besökarna i Brunskog var heltidsbönderna Lars Levin och sonen Erik Levin.

– Det är häftigt att vara här, jag bor i närheten och har alltid velat gå in och se hur det ser ut. Det är bra att det fortfarande finns energiproducenter på lokal nivå, säger Lars Levin.

Tre generationer vattenkraft

Christer Hedbergs farfar byggde den första likspänningsledningen i Brunskog 1916.

– Mitt under brinnande världskrig byggde farfar en likspänningsledning, så det ligger i blodet. Jag är helt uppväxt med det och spenderade nog mina första dagar där.

Familjen har hela tiden haft ett eget kraftverk. När Reinholdsfors kraftverk blev till salu kändes det vettigt för Christer och kollegan Stefan Karlsson att köpa det.

– Pappa Stig har även varit maskinist här när det begav sig.

Innan Christer och Stefan köpte anläggningen har det varit i händerna på många olika ägare. Den byggdes av Brunskogs handelsförening 1923 och togs sedan över av Billerud som sedermera blev Fortum. Fortum sålde sedan till Arvika kraft innan Christer köpte.

  • Julius Thornquist