2017-09-08 06:00

2017-09-08 06:00

Så många angrepp av rovdjur har skett

ARVIKA/EDA: Vargen ligger bakom flest angrepp

Under 2016 och 2017 har elva får och en hund dödats av rovdjur i Arvika och Eda kommuner. Dessutom ha flera djur skadats.

Lokal statistik för rovdjursangrepp för Arvika och Eda kommuner finns endast för 2016 och 2017. För tidigare år finns bara statistik för hela länet.

Den lokala statistiken de senaste två åren visar att elva får och en hund har dödats av rovdjur i Arvika och Eda kommun.

Under 2016 dödades två får av rovdjur i Arvika. Vargen låg bakom ett dödsfall, lodjur det andra. En hund skadades av varg 2017.

Ökning

Under 2017 har det varit desto fler rovdjursangrepp på tamdjur.

I Arvika har fem får dödats, sex får saknas och tre har avlivats. Vargen ligger bakom samtliga fall. Hittills under året har en hund skadats av ett lodjur.

I Eda kommun har fyra får och en hund dödats av vargen 2017.

Ovanligt

Rovdjursangrepp på tamdjur får ofta stora rubriker i media. Men det är ändå är det ovanligt, menar Maria Falkevid, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland.

– Det förekommer varje år, men det är inte vanligt med rovdjursangrepp. Risken att en enskild fårbesättning ska bli angripen av varg är väldigt liten. Om det är tätt med fårbesättningar i ett område ökar sannolikheten att det sker rovdjursangrepp, säger hon

Risken för angrepp ökar också om man redan blivit utsatt. Vargen gör ofta återbesök eftersom den tror att maten finns kvar.

Tidiga åtgärder

Det är därför viktigt med snabba åtgärder efter ett angrepp. Se över stängslen och ha daglig tillsyn, tipsar Maria Falkevik.

Att investera i ett rovdjursavvisande stängsel är också en god idé. Vanligt fårnät ska sluta tätt mot marken.

Hur säkert är rovdjursstängsel?

– Det är väldigt säkert, men inte 100 procent. Vilket stängsel som helst är bättre än inget stängsel. Det är väldigt ovanligt med rovdjursangrepp innanför stängsel, de allra flesta vargar passerar bara förbi.

Ersättning

Maria Falkevik uppmanar också tamdjursägare som råkat ut för ett angrepp att omedelbart höra av sig till länsstyrelsen.

Dels för att besiktiga skadan och dokumentera vad som hänt, men också för att ägaren ska kunna få ersättning för skadorna.

I Värmland är det vanligast att får blir angripna av vargen, men ibland är det lodjuret som ligger bakom skadorna.

– Lodjur är specialister, medan vargen är mer generalister. Om lodjur får för sig att döda får finns risken att just det lodjuret specialiserar sig på får. Då löser man det smidigast genom att ta bort den individen med skyddsjakt. Varg tar det som det finns gott om i området, säger Maria Falkevik.

I slutet på augusti skedde en vargattack i en fårbesättning i Häljeboda norr om Charlottenberg. Vargen dödade en bagge.

Ägaren berättar för tidningen Svensk jakt att han har stängsel.

– Jag har elstängsel med tre trådar och 8000 volt, men det räcker inte. Vargen kommer tillbaka, säger ägaren.

Han berättar också att vargar ofta syns i området.

– Jag har grannar som fått hästarna skrämda ur hagen och en annan granne som hade en kalv som sprang ut i älven och drunknade nu under sommaren, säger han till tidningen Svensk jakt.

Lokal statistik för rovdjursangrepp för Arvika och Eda kommuner finns endast för 2016 och 2017. För tidigare år finns bara statistik för hela länet.

Den lokala statistiken de senaste två åren visar att elva får och en hund har dödats av rovdjur i Arvika och Eda kommun.

Under 2016 dödades två får av rovdjur i Arvika. Vargen låg bakom ett dödsfall, lodjur det andra. En hund skadades av varg 2017.

Ökning

Under 2017 har det varit desto fler rovdjursangrepp på tamdjur.

I Arvika har fem får dödats, sex får saknas och tre har avlivats. Vargen ligger bakom samtliga fall. Hittills under året har en hund skadats av ett lodjur.

I Eda kommun har fyra får och en hund dödats av vargen 2017.

Ovanligt

Rovdjursangrepp på tamdjur får ofta stora rubriker i media. Men det är ändå är det ovanligt, menar Maria Falkevid, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland.

– Det förekommer varje år, men det är inte vanligt med rovdjursangrepp. Risken att en enskild fårbesättning ska bli angripen av varg är väldigt liten. Om det är tätt med fårbesättningar i ett område ökar sannolikheten att det sker rovdjursangrepp, säger hon

Risken för angrepp ökar också om man redan blivit utsatt. Vargen gör ofta återbesök eftersom den tror att maten finns kvar.

Tidiga åtgärder

Det är därför viktigt med snabba åtgärder efter ett angrepp. Se över stängslen och ha daglig tillsyn, tipsar Maria Falkevik.

Att investera i ett rovdjursavvisande stängsel är också en god idé. Vanligt fårnät ska sluta tätt mot marken.

Hur säkert är rovdjursstängsel?

– Det är väldigt säkert, men inte 100 procent. Vilket stängsel som helst är bättre än inget stängsel. Det är väldigt ovanligt med rovdjursangrepp innanför stängsel, de allra flesta vargar passerar bara förbi.

Ersättning

Maria Falkevik uppmanar också tamdjursägare som råkat ut för ett angrepp att omedelbart höra av sig till länsstyrelsen.

Dels för att besiktiga skadan och dokumentera vad som hänt, men också för att ägaren ska kunna få ersättning för skadorna.

I Värmland är det vanligast att får blir angripna av vargen, men ibland är det lodjuret som ligger bakom skadorna.

– Lodjur är specialister, medan vargen är mer generalister. Om lodjur får för sig att döda får finns risken att just det lodjuret specialiserar sig på får. Då löser man det smidigast genom att ta bort den individen med skyddsjakt. Varg tar det som det finns gott om i området, säger Maria Falkevik.

I slutet på augusti skedde en vargattack i en fårbesättning i Häljeboda norr om Charlottenberg. Vargen dödade en bagge.

Ägaren berättar för tidningen Svensk jakt att han har stängsel.

– Jag har elstängsel med tre trådar och 8000 volt, men det räcker inte. Vargen kommer tillbaka, säger ägaren.

Han berättar också att vargar ofta syns i området.

– Jag har grannar som fått hästarna skrämda ur hagen och en annan granne som hade en kalv som sprang ut i älven och drunknade nu under sommaren, säger han till tidningen Svensk jakt.

Rovdjursangrepp

Det finns endast lokal statistik på Arvika och Eda kommun på rovdjursangrepp för 2016 och 2017. Statistiken bygger på rovdjursangrepp som anmälts till länsstyrelsen. För tidigare år finns endast statistik för länet Värmland.

Rovdjursangrepp Värmland

2013

Döda får: 22, skadeorsak varg (16) lodjur (6)

Skadade får: 6, skadeorsak varg

Döda nötdjur: 3, skadeorsak varg

Döda hundar: 6, skadeorsak varg

Skadade hundar: 7, skadeorsak varg (6), lodjur (1)

2014

Döda får: 88, skadeorsak varg (85) lodjur (3)

Skadade får: 26, skadeorsak varg (25) lodjur (1)

Saknade får: 4, skadeorsak varg

Döda nötdjur: 1, skadeorsak varg

Saknade nötdjur: 8, skadeorsak varg

Döda hundar: 12, skadeorsak varg (10) örn (2)

Skadade hundar: 10, skadeorsak varg (9) lodjur (1)

2015

Döda får: 35, skadeorsak varg (29) lodjur (6)

Skadade får: 1, skadeorsak varg

Saknade får: 1, skadeorsak varg

Döda nötdjur: 2, skadeorsak varg

Döda hundar: 4, skadeorsak varg

Skadade hundar: 7, skadeorsak varg (5), lodjur(2)

Rovdjursangrepp Arvika kommun

2016

Döda får: 2, skadeorsak: Varg (1), inte rovdjur (1)

Skadade hundar: 1, skadeorsak varg

2017

Döda får: 5, skadeorsak varg

Saknade får: 6, skadeorsak varg

Avlivade får: 3, skadeorsak varg

Skadade hundar: 1, skadeorsak lodjur

Rovdjursangrepp Eda kommun

2016

Inga rovdjursangrepp

2017

Döda får: 4, skadeorsak varg

Döda hundar: 1, skadeorsak varg

Källa: Länsstyrelsen i Värmland samt Viltskadecenter, Rovdjursforum