2017-09-08 08:44

2017-09-08 08:44

"Regeringsförslag slår mot landsbygden"

SKOGEN: Kritik från markägare mot inventering av nyckelbiotoper

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och skogsägarföreningarna är starkt kritiska till regeringens förslag om att satsa 20 miljoner kronor om året under en tioårsperiod för att inventera nyckelbiotoper i landets skogar. Förslaget kan få stora negativa konsekvenser för skogsbönderna, menar de.

Regeringen föreslår en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Nyckelbiotopsinventeringen genomförs av Skogsstyrelsen och är en av de största naturkartläggningarna i landet.

– Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar. Skogsstyrelsens inventeringsarbete är viktigt för att vi ska få ett bra kunskapsunderlag, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

Satsningen omfattar dels uppdaterad inventering enligt befintlig metod, dels metodutveckling för en mer ändamålsenlig inventering i nordvästra Sverige. Arbetet påbörjas nu i höst.

”Ambitiös insats”

– Detta är en viktig och ambitiös insats för att kunna få bra kunskapsunderlag om värdefull skog. Det är också ett viktigt steg på vägen för att kunna bidra till målet om skydd av skog. Jag är därför särskilt glad över att vi nu investerar 250 miljoner kronor per år för att kunna erbjuda skogsägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheterna möjligheter till ersättning för områdesskydd. För mig är det viktigt att inte skogsägarna kommer i kläm, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

Myndigheterna kan erbjuda skogsägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheter möjlighet till områdesskydd. För det ändamålet stärker regeringen anslagen till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen med totalt 250 miljoner kronor per år till och med 2027.

– Det är viktigt att skogsägare accepterar arbetssättet och har förståelse för att nyckelbiotoperna behöver bevaras. Det är avgörande att inventeringen håller hög kvalitet i hela landet för att den ska fylla sitt syfte, säger miljöminister Karolina Skog.

Stärker stödet

Regeringen stärker också stödet till hyggesfritt skogsbruk med 6 miljoner kronor per år. Syftet är att främja ett variationsrikt och hållbart brukande av skogslandskapet.

Massiv kritik

Förslaget får dock massiv kritik av Sveriges fyra skogsägarföreningar Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog och Södra och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Intresseorganisationerna reagerar starkt på förslaget.

Ett stort problem är enligt intresseorganisationerna att nuvarande inventeringsmetodik leder till tveksamma beslut om vilka skogar som ska skyddas. Skogsmark riskerar därmed att tas ur drift på felaktiga grunder, menar de.

”Förslaget innebär ett misstroende mot dagens skogspolitik och skogsägarnas frivilliga hänsynsarbete. Det öppnar för godtycklighet och en rättsosäkerhet för skogsägarna som riskerar att få stora konsekvenser för samhällsekonomin, jobben och möjligheterna till ett effektivt klimatarbete.” skriver de i ett gemensamt pressmeddelande.

I stora delar av norra Sveriges inland är redan hälften av skogen skyddad, påpekar de. Samtidigt är skogen ryggraden i landets näringsliv och avgörande för många människor på landsbygden.

Död hand

”När ett område registreras som en nyckelbiotop läggs i praktiken en död hand över möjligheten att bruka marken.” skriver de.

– Förslaget innebär ett hårt slag mot skogsägarna i landet, mot dem som sköter sina skogar väl, mot skogsnäringen och därmed mot hela landsbygden. Nu är det dags för politiker att stå upp för skogsägares rätt att bruka sina skogar, säger Torgny Hardselius ordförande för Norra Skogsägarna.

– Förutom allvarliga konsekvenser för klimatet och samhället är förslaget inte rättssäkert, förutsägbart och garanterar inte skogsägarna ersättning för den mark som kommer att skyddas, säger Lena Ek ordförande i Södra Skogsägarna.

Regeringen föreslår att staten ska ersätta de markägare som inte kan längre kan bruka sin skog.

Summan räcker inte

– Med den lilla summan regeringen avsatt för detta kommer det att ta decennier innan alla skogsägare fått ersättning. Det är stor risk att många företag har fått lägga ner innan dess, det kan vi inte acceptera säger Gunnar Heibring ordförande i Norrskog.

När skogen inte längre brukas så kan den heller inte ersätta klimatfarliga material som olja, plaster, stål och betong, påpekar de.

– De svenska skogarna är välskötta och skogsägarna känner sina skogar mycket väl. En riksomfattande inventering förbättrar inte miljön, men hotar en viktig näring som är avgörande för att klara klimatutmaningen, enligt Karin Perers, ordförande för Mellanskog.

Regeringen föreslår en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Nyckelbiotopsinventeringen genomförs av Skogsstyrelsen och är en av de största naturkartläggningarna i landet.

– Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar. Skogsstyrelsens inventeringsarbete är viktigt för att vi ska få ett bra kunskapsunderlag, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

Satsningen omfattar dels uppdaterad inventering enligt befintlig metod, dels metodutveckling för en mer ändamålsenlig inventering i nordvästra Sverige. Arbetet påbörjas nu i höst.

”Ambitiös insats”

– Detta är en viktig och ambitiös insats för att kunna få bra kunskapsunderlag om värdefull skog. Det är också ett viktigt steg på vägen för att kunna bidra till målet om skydd av skog. Jag är därför särskilt glad över att vi nu investerar 250 miljoner kronor per år för att kunna erbjuda skogsägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheterna möjligheter till ersättning för områdesskydd. För mig är det viktigt att inte skogsägarna kommer i kläm, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

Myndigheterna kan erbjuda skogsägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheter möjlighet till områdesskydd. För det ändamålet stärker regeringen anslagen till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen med totalt 250 miljoner kronor per år till och med 2027.

– Det är viktigt att skogsägare accepterar arbetssättet och har förståelse för att nyckelbiotoperna behöver bevaras. Det är avgörande att inventeringen håller hög kvalitet i hela landet för att den ska fylla sitt syfte, säger miljöminister Karolina Skog.

Stärker stödet

Regeringen stärker också stödet till hyggesfritt skogsbruk med 6 miljoner kronor per år. Syftet är att främja ett variationsrikt och hållbart brukande av skogslandskapet.

Massiv kritik

Förslaget får dock massiv kritik av Sveriges fyra skogsägarföreningar Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog och Södra och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Intresseorganisationerna reagerar starkt på förslaget.

Ett stort problem är enligt intresseorganisationerna att nuvarande inventeringsmetodik leder till tveksamma beslut om vilka skogar som ska skyddas. Skogsmark riskerar därmed att tas ur drift på felaktiga grunder, menar de.

”Förslaget innebär ett misstroende mot dagens skogspolitik och skogsägarnas frivilliga hänsynsarbete. Det öppnar för godtycklighet och en rättsosäkerhet för skogsägarna som riskerar att få stora konsekvenser för samhällsekonomin, jobben och möjligheterna till ett effektivt klimatarbete.” skriver de i ett gemensamt pressmeddelande.

I stora delar av norra Sveriges inland är redan hälften av skogen skyddad, påpekar de. Samtidigt är skogen ryggraden i landets näringsliv och avgörande för många människor på landsbygden.

Död hand

”När ett område registreras som en nyckelbiotop läggs i praktiken en död hand över möjligheten att bruka marken.” skriver de.

– Förslaget innebär ett hårt slag mot skogsägarna i landet, mot dem som sköter sina skogar väl, mot skogsnäringen och därmed mot hela landsbygden. Nu är det dags för politiker att stå upp för skogsägares rätt att bruka sina skogar, säger Torgny Hardselius ordförande för Norra Skogsägarna.

– Förutom allvarliga konsekvenser för klimatet och samhället är förslaget inte rättssäkert, förutsägbart och garanterar inte skogsägarna ersättning för den mark som kommer att skyddas, säger Lena Ek ordförande i Södra Skogsägarna.

Regeringen föreslår att staten ska ersätta de markägare som inte kan längre kan bruka sin skog.

Summan räcker inte

– Med den lilla summan regeringen avsatt för detta kommer det att ta decennier innan alla skogsägare fått ersättning. Det är stor risk att många företag har fått lägga ner innan dess, det kan vi inte acceptera säger Gunnar Heibring ordförande i Norrskog.

När skogen inte längre brukas så kan den heller inte ersätta klimatfarliga material som olja, plaster, stål och betong, påpekar de.

– De svenska skogarna är välskötta och skogsägarna känner sina skogar mycket väl. En riksomfattande inventering förbättrar inte miljön, men hotar en viktig näring som är avgörande för att klara klimatutmaningen, enligt Karin Perers, ordförande för Mellanskog.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.