2017-09-08 06:00

2017-09-08 14:00

Nu börjar bygget på allvar vid torget i Arvika

ARVIKA: Schaktningen avslutad

Schaktningsarbetena är nu avklarade och själva uppförandet av det nya Dahlinshuset – eller Posten 1 som är det nya namnet – har inletts.

Sprängningsarbeten tillika bortkörandet av stenmassor och annat har nu avslutats vid fastighetsbygget på torget. Dessutom har nästa etapp, uppförandet av själva fastigheten, inletts genom bland annat armering och gjutning av bottenplattan. Gjutningen sker i två steg.

– Igår göt vi första etappen av källaren, 130 kubikmeter cement användes. Nästa torsdag gjuter vi den andra hälften, då 150 kubik ska läggas ut, säger platschefen för huvudentreprenören Peab, Lennart Olsson.

Mindre ljud

Grävmaskinerna försvann alltså från byggropen för drygt en vecka sedan. Att schaktningsarbetena inkluderat bortförandet av stenmassor kunnat avslutas innebär även att det kommer att bli mindre bullrigt från bygget framöver.

– Under halva den tidigare fastigheten var det berg, nu har vi sprängt bort allt. Det tog dock tid att spränga, vi kunde ju inte ta i med för stora salvor med tanke på byggnaderna runt om. Och att bygga utan att det låter är svårt.

Byggnationen går tidsmässigt enligt planerna. Några större byggnadstekniska svårigheter finns inte, däremot ställer närheten till grannfastigheterna och den jämförelsevis lilla byggytan till det. Bygget sker ju centralt i Arvika och dessutom intill torget.

– Att det är trångt är en utmaning, det ställer krav på logistiken, säger Lennart Olsson. Särskilt när vi exempelvis nu ska in med betongbilarna från Järnvägsgatan. Därför var det även av det skälet gott när grävmaskinerna försvann, vi har ju så liten yta att vi behöver varje kvadratmeter vi kan få. Sedan får vi förstås hoppas på en snäll vinter.

Uppåt

När gjutningen av bottenplattan är klar kommer armering av de så kallade motgjutningsväggarna mot grannfastigheterna att ske – i källarplanet kommer garage, teknikrum och förråd att återfinnas. Därefter kommer man efterhand att jobba sig uppåt i fastigheten. Ett arbete som underlättas av att en rejäl byggkran kommit på plats.

– Kranen är 30 meter hög och har en arm som är 50 meter lång. Den styrs från marken, dels kan kranföraren fixa med lite annat och dessutom ser han bra från marknivån.

21 lägenheter

Senhösten 2018 ska den nya fastigheten vara inflyttningsklar, en fastighet som får 21 lägenheter. I storlek och antal handlar det om sju tvårummare, tio trerummare och fyra fyrarummare. Lägenheterna återfinns i tre våningsplan, tillkommer gör sedan nämnda källarplan samt ett markplan med butiker.

– Ett antal kontakter är tagna när det gäller butikerna men än kan vi inte säga något om det, säger Ulf Richardson, vd Arvika Fastighets AB, som har hjälp av en konsultfirma samt Aktiva Arvika i det arbetet.

– Målet är att få butiker, butikskedjor, som tillför Arvika något, sådant som inte finns här förut.

Intresse

När det gäller de 21 lägenheterna har mer än 200 personer anmält intresse för dessa. Det betyder dock inte att samtliga verkligen är villiga att teckna sig för en lägenhet när allt ställs på sin spets. De lägenhetsinnehavare som bodde i fastigheten innan branden har förtur.

– Det är stort intresse för Posten 1, säger Ulf Richardson.

Sprängningsarbeten tillika bortkörandet av stenmassor och annat har nu avslutats vid fastighetsbygget på torget. Dessutom har nästa etapp, uppförandet av själva fastigheten, inletts genom bland annat armering och gjutning av bottenplattan. Gjutningen sker i två steg.

– Igår göt vi första etappen av källaren, 130 kubikmeter cement användes. Nästa torsdag gjuter vi den andra hälften, då 150 kubik ska läggas ut, säger platschefen för huvudentreprenören Peab, Lennart Olsson.

Mindre ljud

Grävmaskinerna försvann alltså från byggropen för drygt en vecka sedan. Att schaktningsarbetena inkluderat bortförandet av stenmassor kunnat avslutas innebär även att det kommer att bli mindre bullrigt från bygget framöver.

– Under halva den tidigare fastigheten var det berg, nu har vi sprängt bort allt. Det tog dock tid att spränga, vi kunde ju inte ta i med för stora salvor med tanke på byggnaderna runt om. Och att bygga utan att det låter är svårt.

Byggnationen går tidsmässigt enligt planerna. Några större byggnadstekniska svårigheter finns inte, däremot ställer närheten till grannfastigheterna och den jämförelsevis lilla byggytan till det. Bygget sker ju centralt i Arvika och dessutom intill torget.

– Att det är trångt är en utmaning, det ställer krav på logistiken, säger Lennart Olsson. Särskilt när vi exempelvis nu ska in med betongbilarna från Järnvägsgatan. Därför var det även av det skälet gott när grävmaskinerna försvann, vi har ju så liten yta att vi behöver varje kvadratmeter vi kan få. Sedan får vi förstås hoppas på en snäll vinter.

Uppåt

När gjutningen av bottenplattan är klar kommer armering av de så kallade motgjutningsväggarna mot grannfastigheterna att ske – i källarplanet kommer garage, teknikrum och förråd att återfinnas. Därefter kommer man efterhand att jobba sig uppåt i fastigheten. Ett arbete som underlättas av att en rejäl byggkran kommit på plats.

– Kranen är 30 meter hög och har en arm som är 50 meter lång. Den styrs från marken, dels kan kranföraren fixa med lite annat och dessutom ser han bra från marknivån.

21 lägenheter

Senhösten 2018 ska den nya fastigheten vara inflyttningsklar, en fastighet som får 21 lägenheter. I storlek och antal handlar det om sju tvårummare, tio trerummare och fyra fyrarummare. Lägenheterna återfinns i tre våningsplan, tillkommer gör sedan nämnda källarplan samt ett markplan med butiker.

– Ett antal kontakter är tagna när det gäller butikerna men än kan vi inte säga något om det, säger Ulf Richardson, vd Arvika Fastighets AB, som har hjälp av en konsultfirma samt Aktiva Arvika i det arbetet.

– Målet är att få butiker, butikskedjor, som tillför Arvika något, sådant som inte finns här förut.

Intresse

När det gäller de 21 lägenheterna har mer än 200 personer anmält intresse för dessa. Det betyder dock inte att samtliga verkligen är villiga att teckna sig för en lägenhet när allt ställs på sin spets. De lägenhetsinnehavare som bodde i fastigheten innan branden har förtur.

– Det är stort intresse för Posten 1, säger Ulf Richardson.