2017-09-08 06:00

2017-09-08 08:45

Dags att beskära äppelträden

ARVIKA: "Rötterna är inte dumma, de söker sig nedåt"

I Klässbol, söder om Arvika, ligger Äppeldalen i Östra Rud. Föreningen engagerar sig i äppelodling och äppelkunskap och har 160 äppelträd med många olika ägare.

Föreningen startade 2013 och har i dagsläget 93 medlemmar.

– Det är mest folk i bygden som började, sen har det spridit sig till bekanta och vidare. Det har varit bra tillväxt på medlemmarna, säger Niklas Rangberg, projektledare för Äpplet i centrum.

Genbank

Äppeldalen genomför leaderprojektet Äpplet i centrum, delvis för att hålla landsbygden levande då projektmedel erhålls från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och delvis i utbildnings- och forskningssyfte. Det ska även fungera som en genbank för gamla och nya äppelsorter.

Projektet har en egen del av en inhägnad på Äppeldalen, och resten av inhägnaden består av 160 äppelträd, med många ägare och många sorter.

– Jag tror att det är ett 60-tal olika äppelsorter. Medlemmar kan köpa ett träd och hyra en odlingsplats, säger Niklas Rangberg.

Expertis

Det finns mycket äppelkunskap i föreningen och en av experterna är Sven Levin. Han är pomolog och har samlat på sig kunskap och erfarenhet under de senaste 35-40 åren. Han berättar att det är nu träden ska beskäras. I alla fall de äldre.

– Jas-månaderna, alltså juli, augusti, september, är jättebra att beskära äldre träd.

Våren är i stället bra för yngre träd, men då bör man låta de äldre vara.

– På våren då är allting ställt på ”till”, då blir det ännu värre. Då ska trädet kompensera att man tar bort grenar, säger Sven Levin.

– Unga träd skär man på våren för att de ska växa starkt.

Hur avgörs vilka grenar som ska tas bort?

– Man tittar på hur de växer och försöker ta bort de som går inåt kronan. Tanken är att man ska få in sol, ljus och luft i kronan. Då blir det bra kvalité på frukten.

Vad är det vanligaste felet man gör hemma?

– Jag tror att det är vanligt att man planterar fel. Att man planterar för djupt, gräver ett för stort hål. Speciellt när man har lerjord eller tung jord.

Då kan vatten samlas och trädet dör.

– Vi brukar plantera på kulle, tar i princip bara bort lite gräs och sätter ner den, med kraftigt stöd och sen fyller på jord.

– Rötterna är inte dumma, de söker sig nedåt. Annars är det felaktig beskärning eller att man inte gör någonting alls.

Eftersom Sven Levin har många år i äppelbranschen är sista frågan given:

Har du någon favoritäppelsort?

– Jag har många!

Föreningen startade 2013 och har i dagsläget 93 medlemmar.

– Det är mest folk i bygden som började, sen har det spridit sig till bekanta och vidare. Det har varit bra tillväxt på medlemmarna, säger Niklas Rangberg, projektledare för Äpplet i centrum.

Genbank

Äppeldalen genomför leaderprojektet Äpplet i centrum, delvis för att hålla landsbygden levande då projektmedel erhålls från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och delvis i utbildnings- och forskningssyfte. Det ska även fungera som en genbank för gamla och nya äppelsorter.

Projektet har en egen del av en inhägnad på Äppeldalen, och resten av inhägnaden består av 160 äppelträd, med många ägare och många sorter.

– Jag tror att det är ett 60-tal olika äppelsorter. Medlemmar kan köpa ett träd och hyra en odlingsplats, säger Niklas Rangberg.

Expertis

Det finns mycket äppelkunskap i föreningen och en av experterna är Sven Levin. Han är pomolog och har samlat på sig kunskap och erfarenhet under de senaste 35-40 åren. Han berättar att det är nu träden ska beskäras. I alla fall de äldre.

– Jas-månaderna, alltså juli, augusti, september, är jättebra att beskära äldre träd.

Våren är i stället bra för yngre träd, men då bör man låta de äldre vara.

– På våren då är allting ställt på ”till”, då blir det ännu värre. Då ska trädet kompensera att man tar bort grenar, säger Sven Levin.

– Unga träd skär man på våren för att de ska växa starkt.

Hur avgörs vilka grenar som ska tas bort?

– Man tittar på hur de växer och försöker ta bort de som går inåt kronan. Tanken är att man ska få in sol, ljus och luft i kronan. Då blir det bra kvalité på frukten.

Vad är det vanligaste felet man gör hemma?

– Jag tror att det är vanligt att man planterar fel. Att man planterar för djupt, gräver ett för stort hål. Speciellt när man har lerjord eller tung jord.

Då kan vatten samlas och trädet dör.

– Vi brukar plantera på kulle, tar i princip bara bort lite gräs och sätter ner den, med kraftigt stöd och sen fyller på jord.

– Rötterna är inte dumma, de söker sig nedåt. Annars är det felaktig beskärning eller att man inte gör någonting alls.

Eftersom Sven Levin har många år i äppelbranschen är sista frågan given:

Har du någon favoritäppelsort?

– Jag har många!