2017-08-09 06:00

2017-08-09 06:00

Polischef: "Det är ett samhällsproblem"

ARVIKA: Våld i nära relationer ett folkhälsoproblem

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Trots att brotten är prioriterade sker ingen minskning. De senaste åren har cirka 70 kvinnor per år i Arvika och Eda anmält att de misshandlats av en man de känner. Men bara var fjärde misshandel anmäls, enligt Brottsförebyggande rådet.
– Vi vet att mörkertalet är stort, säger Jonas Wendel, utredningschef för lokalpolisområde Arvika.

En genomgång av lokal statistik från Brottsförebyggande rådet visar att bakom det totala antalet våldsbrott i Västvärmland handlar cirka en fjärdedel om en kvinna som blir misshandlad av en man hon känner, alltså våld i nära relation. Dessutom tillkommer våldtäkter och kvinnofridskränkningar.

– Det är ett stort och gemensamt samhällsproblem, säger Jonas Wendel.

Aviserade krafttag

För tre år sedan aviserades krafttag från regeringen. En nationell samordnare för våld i nära relationer, Carin Götblad, tillsattes. Hon lämnande över en utredning med konkreta förslag för ett effektivare arbete, med mer fokus på den som utövar våldet.

Två viktiga vägar pekades ut. Förövare ska gripas och straffas. Och det förebyggande arbetet måste bli bättre.

– Förebyggande insatser är nycken till en varaktig minskning av våldet, menade Götblad.

Alltid alkohol

De som använder våld måste ges möjlighet att enklare söka hjälp, både för att hantera aggressivitet men också komma tillrätta med missbruksproblem, konstaterade utredarna.

– Jag skulle säga att det förekommer alkohol eller droger i alla fall av våld, säger Jonas Wendel.

Samverkan mellan berörda myndigheter poängterades också som en nödvändig åtgärd. Länsstyrelsen i Värmland har det samlade greppet och grupper för samverkan finns, men de konkreta spåren är få i Västvärmland.

Jonas Wendel känner inte till några exempel.

Krävs mer folk

Att arbeta förebyggande mot det öppna våldet ute på stan är enklare. Mer närvaro av poliser, personal från socialen och frivilligorganisationer lugnar läget.

Jonas Wendel tar hamnfesten förra helgen som exempel. En extra satsning gjordes från flera håll och både misshandel och sexuellt ofredande minskade jämfört med förra året.

– Vi vet att det har effekt men det krävs folk.

På samma sätt menar han att förebyggande av våld i nära relationer skulle gå att göra i samband med att första anmälan kommer.

– När vi får kännedom om att något hänt, då går det att åtminstone förebygga upprepade fall av våld i den relationen. Men det behövs resurser och samverkan mellan olika myndigheter.

Bättre bemötande

Bättre utredningar och bemötande från polisen, snabbare handläggning i rättsprocessen är en del.

– Och där tycker jag att vi blivit bättre.

Men utan behandling av den som använder våld blir resultatet inte bestående.

Polisen skulle gärna se fler insatser både mot missbruk och psykisk ohälsa.

– Det är resursbrist överallt. Men vissa saker måste få kosta i ett samhälle, säger Jonas Wendel, och skickar bollen tillbaka till de politiker som beställde utredningen.

En genomgång av lokal statistik från Brottsförebyggande rådet visar att bakom det totala antalet våldsbrott i Västvärmland handlar cirka en fjärdedel om en kvinna som blir misshandlad av en man hon känner, alltså våld i nära relation. Dessutom tillkommer våldtäkter och kvinnofridskränkningar.

– Det är ett stort och gemensamt samhällsproblem, säger Jonas Wendel.

Aviserade krafttag

För tre år sedan aviserades krafttag från regeringen. En nationell samordnare för våld i nära relationer, Carin Götblad, tillsattes. Hon lämnande över en utredning med konkreta förslag för ett effektivare arbete, med mer fokus på den som utövar våldet.

Två viktiga vägar pekades ut. Förövare ska gripas och straffas. Och det förebyggande arbetet måste bli bättre.

– Förebyggande insatser är nycken till en varaktig minskning av våldet, menade Götblad.

Alltid alkohol

De som använder våld måste ges möjlighet att enklare söka hjälp, både för att hantera aggressivitet men också komma tillrätta med missbruksproblem, konstaterade utredarna.

– Jag skulle säga att det förekommer alkohol eller droger i alla fall av våld, säger Jonas Wendel.

Samverkan mellan berörda myndigheter poängterades också som en nödvändig åtgärd. Länsstyrelsen i Värmland har det samlade greppet och grupper för samverkan finns, men de konkreta spåren är få i Västvärmland.

Jonas Wendel känner inte till några exempel.

Krävs mer folk

Att arbeta förebyggande mot det öppna våldet ute på stan är enklare. Mer närvaro av poliser, personal från socialen och frivilligorganisationer lugnar läget.

Jonas Wendel tar hamnfesten förra helgen som exempel. En extra satsning gjordes från flera håll och både misshandel och sexuellt ofredande minskade jämfört med förra året.

– Vi vet att det har effekt men det krävs folk.

På samma sätt menar han att förebyggande av våld i nära relationer skulle gå att göra i samband med att första anmälan kommer.

– När vi får kännedom om att något hänt, då går det att åtminstone förebygga upprepade fall av våld i den relationen. Men det behövs resurser och samverkan mellan olika myndigheter.

Bättre bemötande

Bättre utredningar och bemötande från polisen, snabbare handläggning i rättsprocessen är en del.

– Och där tycker jag att vi blivit bättre.

Men utan behandling av den som använder våld blir resultatet inte bestående.

Polisen skulle gärna se fler insatser både mot missbruk och psykisk ohälsa.

– Det är resursbrist överallt. Men vissa saker måste få kosta i ett samhälle, säger Jonas Wendel, och skickar bollen tillbaka till de politiker som beställde utredningen.

  • Helena Söderqvist

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.