2017-08-09 06:00

2017-08-09 06:00

Insatser mot våld är alltid akut

ARVIKA

I Västvärmland finns ingen krismottagning för män. Det är illa, tycker Hasse Pettersson, terapeut som jobbat 20 år med våldsutövande män i Värmland.
– Arvika har försökt många gånger, men aldrig fått till det, säger han.

Män som är motiverade att göra något åt sitt beteende måste fångas upp direkt. Det är Hasse Petterssons erfarenhet. Dels gäller det att förebygga att de tar till mer våld, dels kan de snabbt ångra sig och inte vilja ha hjälp.

– I fallet med Anders måste man se det förväntade våldet. Då är det en insats för våldet som är akut, inte utredningen av eventuell diagnos, säger han.

Utredning behövs också, men att snabbt erbjuda samtalsstöd är viktigare.

– De här männen är i kris. Först behöver de ha en krisbearbetning, sen behandling. Att behandla våld och möta den som söker hjälp för aggressivitet kräver spetskompetens.

Det räcker inte med att vara kurator eller socialsekreterare, menar Hasse Pettersson.

– De möter för få fall. Vården och socialen måste ha någonstans att skicka de här männen.

Det gäller också de utsatta kvinnorna och barnen. Han poängterar att det handlar både om förövare och utsatta. Båda parter behöver behandling.

I Karlstad finns Samtalsakuten och Krismottagningen för män. Hasse Pettersson har varit med och startat båda.

– De har växt fram ur behov. Hjälpen ska vara lätt tillgänglig och ges snabbt.

De som bor i Västvärmland kan inte vända sig till de här mottagningarna. Landstinget är visserligen med och finansierar men de är bara öppna för invånare i Karlstad, Kil, Forshaga och Hammarö.

Det har tidigare först diskussioner om att Arvika och Eda skulle kunna köpa tid, alternativt bygga upp en egen mottagning på samma sätt som skett i Norra Värmland och i Kristinehamn.

– Intresset har funnits men i väst har det aldrig kommit längre än planeringsstadiet. Det krävs en eldsjäl som driver, säger Hasse Pettersson, som varit mentor åt de som startat egna mottagningar i andra kommuner.

Mansmottagningen i Karlstad tvingas i dag säga nej till personer som söker från Arvika och Eda. Det känns inte bra, tycker terapeuterna, men någon möjlighet att ta emot fler finns inte.

Hasse Pettersson efterlyser en samlad kompetens i länet, en krismottagning för barn, män och kvinnor, som jobbar med våldsproblematik.

När det gäller att komma till rätta med våldsutövare finns ingen snabb metod.

– De här männen måste in i det jävliga de utsatt andra för. Det tar tid.

Samtalsbaserad terapi i grupp, då män med våldsproblematik möter andra män, har bäst effekt, bedömer Hasse Pettersson.

– Att lyssna på varandra och se att andra har samma problem, att det går att prata om våld är ett viktigt första steg. Tillsamman ser de lösningar.

Att gå till socialen eller vården och berätta att man använder våld mot sina närmaste drar sig de allra flesta för. Där kommer sällan hela sanningen fram. Det behövs andra kanaler för det förebyggande arbetet, menar Hasse Pettersson. Den som fångar upp signaler på att det förekommer våld i nära relationer - det kan vara familjerådgivare, socialsekreterare, BVC, polisen med flera - behöver kunna slussa personerna vidare.

– Män som använder våld är inga hopplösa fall. Det finns behandling, forskningen visar det, säger Hasse Pettersson.

Genom att aktivt och brett erbjuda hjälp och stöd ute i kommunerna skulle fler fångas upp. Det är han övertygad om.

Behandling behövs också för de som blir utsatta.

– Det räcker inte med stöd och säkerhet. Att säkra upp med skyddat boende och identitet är bra, men sen då?

Kvinnorna behöver också behandling. Och även där finns brister, tycker Hasse Pettersson.

Män som är motiverade att göra något åt sitt beteende måste fångas upp direkt. Det är Hasse Petterssons erfarenhet. Dels gäller det att förebygga att de tar till mer våld, dels kan de snabbt ångra sig och inte vilja ha hjälp.

– I fallet med Anders måste man se det förväntade våldet. Då är det en insats för våldet som är akut, inte utredningen av eventuell diagnos, säger han.

Utredning behövs också, men att snabbt erbjuda samtalsstöd är viktigare.

– De här männen är i kris. Först behöver de ha en krisbearbetning, sen behandling. Att behandla våld och möta den som söker hjälp för aggressivitet kräver spetskompetens.

Det räcker inte med att vara kurator eller socialsekreterare, menar Hasse Pettersson.

– De möter för få fall. Vården och socialen måste ha någonstans att skicka de här männen.

Det gäller också de utsatta kvinnorna och barnen. Han poängterar att det handlar både om förövare och utsatta. Båda parter behöver behandling.

I Karlstad finns Samtalsakuten och Krismottagningen för män. Hasse Pettersson har varit med och startat båda.

– De har växt fram ur behov. Hjälpen ska vara lätt tillgänglig och ges snabbt.

De som bor i Västvärmland kan inte vända sig till de här mottagningarna. Landstinget är visserligen med och finansierar men de är bara öppna för invånare i Karlstad, Kil, Forshaga och Hammarö.

Det har tidigare först diskussioner om att Arvika och Eda skulle kunna köpa tid, alternativt bygga upp en egen mottagning på samma sätt som skett i Norra Värmland och i Kristinehamn.

– Intresset har funnits men i väst har det aldrig kommit längre än planeringsstadiet. Det krävs en eldsjäl som driver, säger Hasse Pettersson, som varit mentor åt de som startat egna mottagningar i andra kommuner.

Mansmottagningen i Karlstad tvingas i dag säga nej till personer som söker från Arvika och Eda. Det känns inte bra, tycker terapeuterna, men någon möjlighet att ta emot fler finns inte.

Hasse Pettersson efterlyser en samlad kompetens i länet, en krismottagning för barn, män och kvinnor, som jobbar med våldsproblematik.

När det gäller att komma till rätta med våldsutövare finns ingen snabb metod.

– De här männen måste in i det jävliga de utsatt andra för. Det tar tid.

Samtalsbaserad terapi i grupp, då män med våldsproblematik möter andra män, har bäst effekt, bedömer Hasse Pettersson.

– Att lyssna på varandra och se att andra har samma problem, att det går att prata om våld är ett viktigt första steg. Tillsamman ser de lösningar.

Att gå till socialen eller vården och berätta att man använder våld mot sina närmaste drar sig de allra flesta för. Där kommer sällan hela sanningen fram. Det behövs andra kanaler för det förebyggande arbetet, menar Hasse Pettersson. Den som fångar upp signaler på att det förekommer våld i nära relationer - det kan vara familjerådgivare, socialsekreterare, BVC, polisen med flera - behöver kunna slussa personerna vidare.

– Män som använder våld är inga hopplösa fall. Det finns behandling, forskningen visar det, säger Hasse Pettersson.

Genom att aktivt och brett erbjuda hjälp och stöd ute i kommunerna skulle fler fångas upp. Det är han övertygad om.

Behandling behövs också för de som blir utsatta.

– Det räcker inte med stöd och säkerhet. Att säkra upp med skyddat boende och identitet är bra, men sen då?

Kvinnorna behöver också behandling. Och även där finns brister, tycker Hasse Pettersson.

  • Helena Söderqvist

Ingen mottagning i väst

Krismottagningen för män finns i Karlstad

Den startade för 11 år sedan och tar emot 100 till 120 män per år.

Hälften av männen söker för att de har problem med våld.

Enskilda samtal med terapeut samt ickevåldsgrupp erbjuds - en metod för män som har våldsproblem i nära relationer.

Mottagningen drivs av Svenska kyrkan, Landstinget i Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga.

Källa: Karlstads kommun och Svenska kyrkan

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.