2017-08-09 15:47

2017-08-09 15:47

Hopp om nya svar i gammalt material

KEVINUTREDNINGEN: "Överraskande mycket kvar"

– Jag blev positivt överraskad över att det fanns så mycket material att göra teknisk undersökning på.
Chefsåklagare Niclas Wargren tycker att Kevinutredningen går framåt.

När SVT:s Dokument inifrån avslöjade hur utredningen av mordet på fyraårige Kevin i Arvika gått till beslutade Niclas Wargren att återuppta förundersökningen.

Två bröder, fem och sju år gamla, pekades ut som skyldiga till att ha tagit Kevins liv den 16 augusti 1998 – nästan exakt 19 år sedan.

Var det rätt?

Tittar på bevis

– Vi tänker så här: vi utgår från att de är utpekade som gärningsmän och tittar sedan på de bevis som finns för att kunna uttala oss om huruvida de håller, säger Niclas Wargren.

NWT har tidigare berättat att en särskild utredningsgrupp bildats för att utreda fallet.

Gruppledare är Tomas Johansson i Örebro:

– Vårt primära fokus är att titta på vad som går att styrka i påståendet att de är skyldiga. Samtidigt kan vi inte ha en mållåsning åt ena eller andra hållet, säger han.

Kevingruppen har bland annat förhört de som jobbade med den ursprungliga utredningen och även de som förekom i utredningen då:

– Och som vi ville ha kompletterande förhör med, säger Niclas Wargren.

Analyserar förhör

Men också helt nya personer har hörts – sådana som kontaktat utredarna efter Dokument inifråns granskning.

– Dessutom analyserar vi de förhör som hölls med bröderna då, säger Niclas Wargren.

Kevingruppen har haft mycket att läsa in sig på – förundersökningen var på 6 000 sidor.

Men den innehöll också material från utredningen som låg hos polisen:

– Vi har lämnat en del till NFC, Nationellt forensiskt centrum, som vi väntar på att få svar på, säger Tomas Johansson.

Varken han eller Niclas Wargren vill gå in på vad det rör sig om för typ av material.

Nytt material

– Men jag hade inte förväntat mig att få tillgång till så mycket – saker som det känns meningsfullt att göra nya tekniska undersökningar av. Det var lite överraskande, säger Niclas Wargren.

Både han och Tomas Johansson hoppas att kriminaltekniken ska ha gått framåt så mycket att man ska kunna locka fram nya svar ur det gamla materialet.

Vad skulle då till exempel ett dna-fynd på det gamla materialet kunna ge?

– Hittar man dna från person A innebär det ju egentligen inget annat än att han eller hon träffat Kevin som ju umgicks med jättemånga. Det blir den sammantagna bilden som i så fall kan knyta någon till hans dödsfall, säger Tomas Johansson.

Träffa NFC

Senare i höst kommer Kevingruppen och Niclas Wargren att träffa NFC för att diskutera de möjligheter som öppnats i och med de tekniska undersökningarna av det gamla materialet.

Niclas Wargren är förstås glad över fynden:

– Det ger oss ju större möjligheter att utreda. Samtidigt kommer det att försena jobbet. Tidigare har jag sagt att vi skulle vara klara i början av hösten. Nu kan vi nog tidigast vara klara i slutet.

När SVT:s Dokument inifrån avslöjade hur utredningen av mordet på fyraårige Kevin i Arvika gått till beslutade Niclas Wargren att återuppta förundersökningen.

Två bröder, fem och sju år gamla, pekades ut som skyldiga till att ha tagit Kevins liv den 16 augusti 1998 – nästan exakt 19 år sedan.

Var det rätt?

Tittar på bevis

– Vi tänker så här: vi utgår från att de är utpekade som gärningsmän och tittar sedan på de bevis som finns för att kunna uttala oss om huruvida de håller, säger Niclas Wargren.

NWT har tidigare berättat att en särskild utredningsgrupp bildats för att utreda fallet.

Gruppledare är Tomas Johansson i Örebro:

– Vårt primära fokus är att titta på vad som går att styrka i påståendet att de är skyldiga. Samtidigt kan vi inte ha en mållåsning åt ena eller andra hållet, säger han.

Kevingruppen har bland annat förhört de som jobbade med den ursprungliga utredningen och även de som förekom i utredningen då:

– Och som vi ville ha kompletterande förhör med, säger Niclas Wargren.

Analyserar förhör

Men också helt nya personer har hörts – sådana som kontaktat utredarna efter Dokument inifråns granskning.

– Dessutom analyserar vi de förhör som hölls med bröderna då, säger Niclas Wargren.

Kevingruppen har haft mycket att läsa in sig på – förundersökningen var på 6 000 sidor.

Men den innehöll också material från utredningen som låg hos polisen:

– Vi har lämnat en del till NFC, Nationellt forensiskt centrum, som vi väntar på att få svar på, säger Tomas Johansson.

Varken han eller Niclas Wargren vill gå in på vad det rör sig om för typ av material.

Nytt material

– Men jag hade inte förväntat mig att få tillgång till så mycket – saker som det känns meningsfullt att göra nya tekniska undersökningar av. Det var lite överraskande, säger Niclas Wargren.

Både han och Tomas Johansson hoppas att kriminaltekniken ska ha gått framåt så mycket att man ska kunna locka fram nya svar ur det gamla materialet.

Vad skulle då till exempel ett dna-fynd på det gamla materialet kunna ge?

– Hittar man dna från person A innebär det ju egentligen inget annat än att han eller hon träffat Kevin som ju umgicks med jättemånga. Det blir den sammantagna bilden som i så fall kan knyta någon till hans dödsfall, säger Tomas Johansson.

Träffa NFC

Senare i höst kommer Kevingruppen och Niclas Wargren att träffa NFC för att diskutera de möjligheter som öppnats i och med de tekniska undersökningarna av det gamla materialet.

Niclas Wargren är förstås glad över fynden:

– Det ger oss ju större möjligheter att utreda. Samtidigt kommer det att försena jobbet. Tidigare har jag sagt att vi skulle vara klara i början av hösten. Nu kan vi nog tidigast vara klara i slutet.